Gerechtsgebouw Breda

Adres Stationskwartier, Breda
Functie Gerechtsgebouw
Gebruiker Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant en Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuidwest Nederland (vestiging Breda)
Vloeroppervlakte (bvo) 27.000 m2
Contract PPS/DBFMO, contractduur 30 jaar
Planning 23 april 2015 is de opdracht gegund aan InBalans. Het DBFMO-contract is op 12 mei 2015 ondertekend
Category

modelchecking