Houthavens Blok 1A

Naam:                  Houthavens Blok 1A
Status:                  Nieuwbouw
Locatie:                Amsterdam
Categorie:            Woningbouw
BVO:                     Ca. 7500 m²
Opdrachtgever:  Dura Vermeer Midden West
Architect:             Stefanova Architecten

Projectomschrijving

Het project Houthavens blok 1A bestaat uit de nieuwbouw van 69 appartementen bestemd voor de sociale huur. Het appartementengebouw bestaat uit 5 bouwlagen waarbij op de begane grond naast appartementen en bergingen, ook 27 parkeerplaatsen en benodigde nutsruimten worden gerealiseerd. Op de 1e verdieping en hoger heeft het gebouw een U-vorm. Op de 1e verdieping is een hof gesitueerd. Het gebouw wordt na de bouw aan 3 zijden volledig ingesloten door water. Het ontwerp is gebaseerd op kenmerkende Amsterdamse pakhuis-stijl in diverse ensembles. Project Houthaven 1A is een ontwikkeling van Ymere Ontwikkeling BV.

De rol van ROOT B.V.

ROOT B.V. mag, in opdracht van Dura Vermeer Midden-West, het ontwerp van Stefanova uitwerken tot uitvoeringsgereed ontwerp. In co-makership zal het plan uitgewerkt worden en Root voegt de aspect modellen samen en zorgt voor 2D output. Daarin zal er gekeken worden naar het nieuwe proces waarin afgetast gaat worden welke informatiedragers er werkelijk op de bouw nodig en aanwezig zullen zijn

Category

engineering