Het nieuwe dorp, Arnhem

Projectgegevens

Naam:                 Het nieuwe dorp, Arnhem
Status:                 SO / VO
Locatie:               Het dorp, Arnhem
Categorie:           Zorg
BVO:                    6220 m2
Architect:            Doepel Strijkers
Opdrachtgever:  SIZA
Start bouw:         begin 2017

Projectomschrijving

De zorg verandert en Het Dorp verandert mee. De komende jaren wordt Het Dorp in Arnhem stap voor stap vernieuwd. Van een wijk voor uitsluitend mensen met een beperking tot een gemêleerde, groene en duurzame wijk waar zowel mensen mét als mensen zonder beperking wonen. Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw van 36 appartementen in Het Dorp. Deze appartementen zijn bedoeld voor mensen die willen leren en trainen hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Daarbij worden zij ondersteund door slimme technologie. Onderdeel van deze nieuwbouw is een plek waar gewerkt wordt aan technologische innovaties in het hart van de zorg. De appartementen zijn gepland op de locatie van de parkeerplaats Oosterveld en gedeeltelijk op het terrein van de moestuinen.

De rol van ROOT B.V.

Root ondersteunt SIZA bij de vraagstukken hoe BIM een rol kan spelen in de ontwikkeling, realisatie en gebruiksfase van haar bezit. Hierbij wordt nagedacht over de breedste zin van toepassing van BIM in relatie tot de zorg die SIZA biedt, en het beheer van haar bezit verzorgd. Voor het eerste gebouw van het nieuwe dorp heeft Root het BIM management verzorgd, de modelchecking en het opstellen van de BIM Norm.

Category

advies, modelchecking