VROM

Het voormalige ministerie van VROM, naast het Centraal Station in Den Haag, wordt na een grootscheepse verbouwing in 2017 een nieuw rijkskantoor voor verschillende ministeries en diensten. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Root de BIM-modellen gecontroleerd op validiteit conform de voorgeschreven RVB BIMnorm.

opdrachtnemer

PoortCentraal: BAM, ISS en O.M.A.

opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Category

modelchecking