VUmc BIMnorm

Om voorbereid te zijn op het werken met BIM is het VUmc een samenwerking aangegaan met het Root om tot een eigen BIMnorm te komen. De ervaring van Root op het gebied van de RVB BIMnorm is hierin doorslaggevend geweest, en wordt ook hier als Nederlandse standaard erkend. Er wordt met de afdelingen ontwikkeling en beheer uitvoerig overlegd welke eisen in deze tot stand te komen norm dienen te worden verwerkt. Het belooft een waardevolle aanvulling te worden op de al breed geaccepteerde RVB BIMnorm.

Category

advies

Tags
rvb bim norm