BIM-coördinatie / BIM-regie


Begeleiding op maat

BIM-regie, van a tot z

Root heeft al als BIM-regisseur opgetreden voor onder andere winkelcentra, ziekenhuizen, stations en rijksgebouwen. Bij deze projecten zijn wij de procesmanager van het BIM-project. Vanaf het moment dat wij ingezet worden hebben we een regie-voerende rol en zijn we verantwoordelijk voor het stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden, alsook het voorbereiden van de BIM-aspecten in contracten en de werkafspraken met de verschillende samenwerkende partijen in het bouwproces (opstellen BIM-protocol, een ILS en een BIM-uitvoeringsplan). We sturen en bewaken de voortgang van het BIM-proces of dragen bij aan het leer- en veranderingsproces binnen een organisatie. Als BIM-regisseur opereren wij op strategisch en tactisch niveau en brengen als teamspeler partijen bij elkaar.


BIM-coördinatie / BIM-management

Als BIM-coördinator zijn wij verantwoordelijk voor het systeemtechnisch coördineren van het BIM-specifieke aspect van het bouwproces. We zijn de technische spil op gebied van het koppelen van gebouwmodellen, de aspectmodellen en andere programma’s. Onze kerntaak als BIM-coördinator is het toetsen van gebouwmodellen (model checking & clash control) en het genereren van informatie voor de producent. We opereren als systeembouwer en verankeraar van het BIM-proces en organiseren als mede-teamspeler de samenwerking tussen de verschillende partijen. BIM-coördinator is Root voornamelijk in opdracht van aannemers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren.Volledige ontzorging en bewaking van de BIM-doelstellingenIn-house consultancy

Soms is het prettig om binnen uw organisatie een externe, onafhankelijke partij te hebben die de kartrekker op het gebied van BIM is. Deze borgt de voortgang voor uw organisatie en helpt met het scherpstellen van de doelstellingen. Op MT niveau worden allereerst de visie en doelstellingen helder geformuleerd, waarna dit aan uw team wordt gepresenteerd. De kartrekker draagt zorg voor het bewaken van de gestelde ijkpunten. Wilt u ook met uw organisatie op een snelle en veilige manier naar een volgend niveau? Neem dan contact op en vraag naar een van onze consultants.


Deel dit artikel: