De BIM basis ILS is inmiddels een bekend begrip aan het worden in de bouwwereld. Als Root zijn wij een groot voorstander van een dergelijke standaardisatie. Vanuit de markt krijgen we regelmatig de vraag hoe gevalideerd kan worden of een BIM model voldoet aan de BIM basis ILS. Als Root valideren wij onze BIM modellen altijd in Solibri Office. Met Solibri is het mogelijk om geautomatiseerd modellen te valideren met controle regels, rulesets genaamd in Solibri. Het zelf maken van een ruleset vereist tijd en enige ervaring met Solibri. Root helpt u graag met het valideren van modellen op BIM basis ILS eisen. Daarom stellen wij onze Solibri BIM basis ILS ruleset onvoorwaardelijk ter beschikking.

Content van de Ruleset

Instellen van van de Solibri ruleset
Het download pakket omvat een aantal mappen met bestanden om de ruleset te laten werken:

1. Role
2. Classificatie
3. ITO’s
4. Ruleset

De map “Root BIM basis ILS set” kan opgeslagen worden op elke willekeurige locatie, dit kan op een afzonderlijk werkstation zijn of een server locatie. In het Solibri hoofdmenu kunt u het pad aangeven, gelinkt naar deze map, zie ook onderstaande afbeelding.

SMC role instellen

Werking van de ruleset
Vervolgens werkt de ruleset als elke andere Solibri ruleset en kunnen de resultaten bekeken en beoordeeld worden in het “CHECKING” venster van Solibri. De ruleset is opgebouwd volgens de paragraven van de BIM basis ILS. Naast de checking rules zijn er een aantal “CLASSIFICATION” en “INFORMATION TAKE OFF” bestanden meegeleverd waardoor ook visueel nog de nodige controles uitgevoerd kunnen worden.

SMC role instellen / Werking van de Ruleset

Er is getracht de ruleset toekomstbestendig te maken door naar Pset_*Common.LoadBearing of Pset_*Common.IsExternal te zoeken. Het * karakter werkt als een wildcard in Solbri en derhalve wordt elke common property set met een LoadBearing eigenschap gevalideerd door de regel.

Indien er nog vragen en of opmerkingen zijn op de BIM basis ILS ruleset kunt u altijd contract met mij opnemen.

Download de bestanden via GitHub of direct via deze link.


Tekst: Martijn Groenewoud
Gepubliceerd: 23 februari 2018

Gerelateerde artikel
LoadBearing = false


Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp
Solibri BIM Basis ILS Ruleset

Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Martijn Groenewoud
BIM-Engineer
mgr@root-bv.nl

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief