Maak assemblies met en zonder beschikbare data

Onlangs zag Root op LinkedIn een bericht rondgaan waarin gevraagd werd input te geven op “hoe in de IFC kozijnen als 1 object te leveren”. Daar werd massaal op gereageerd. Enkele commentaren waren directe verwijzing naar mij als persoon en ons als bedrijf. Root heeft in de tijd dat ze het Rijksvastgoedbedrijf adviseerde wel eens onderstaande afbeelding gemaakt om de samenstel van kozijnen te definiëren als uitvraag.

Demarcatie puien, ramen en deuren

Demarcatie puien, ramen en deuren.

Toen al adviseerde Root kozijnen te beschouwen als een geassembleerd component. Met andere woorden een containercomponent, de assembly, en haar decompositie componenten, alle deelcomponenten in het containercomponent. De ontwikkeling van deze leveringsvorm heeft een tijdje geen vervolg gekregen. Daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken.

1.

De meest eigenlijke BIM applicaties (waaronder AutoDesk Revit en Archicad) bieden nog geen eenduidige en uitvoerbare workflow om bij het exporteren van IFC goede en betrouwbare IfcElementAssembly’s aan te bieden. Dit zal ook nog wel even gaan duren aangezien dit bij de software ontwikkelaars niet de eerste prioriteit heeft.

2.

Er onvoldoende vraag was om kozijnen als containercomponenten aan te bieden die een directe relatie hadden met haar decompositie componenten. Met de komst van de ILS_gevel van VMRG zal de vraag gaan toenemen (zie: hand-out informatieleveringsspecificaties).

Wat betreft punt 1:

Root blijft pushen bij haar software leveranciers om deze topic hoog te plaatsen op de prioriteitenlijst. Dat is het enige wat ze kan doen. Voor AutoDesk Revit zijn er mogelijkheden om assemblies te maken, echter is daarin nog geen optimale workflow te vinden om te garanderen dat de data betrouwbaarheid stand houdt. Voor Archicad zijn er geen mogelijkheden om assemblies te maken, puur omdat de meegeleverde contentbibliotheek (GDL objecten) niet hierop gemaakt zijn en of uit te lezen zijn. Beiden softwarepakketten bieden wel de mogelijkheid om met “Curtain Wall” relationele containercomponenten te maken, maar het is geen eigenlijk gebruik en stelt de gebruiker niet in staat dit naar juiste entiteit in IFC te exporteren. Los van het feit dat het gebruik van “Curtain Wall” niet altijd zo vanzelfsprekend en gebruiksvriendelijk is en de juiste geometrie kan representeren.

Wat betreft punt 2:

Root bekijkt zaken altijd praktisch. Is het goed toepasbaar en vraagt het niet dusdanige aangepaste workflows dat het zijn doel voorbij schiet. Natuurlijk krijgt Root de vraag ook wel eens vanuit haar opdrachtgevers om containercomponenten te leveren en omdat onze software de leveringskwaliteit kan garanderen heeft Root een workflow ontwikkeld waarbij ze IfcElementAssembly’s kan leveren in de IFC, zie hiervoor de video hieronder.

De video geeft een weergave van twee methodes welke Root gebruikt om assemblies te leveren. Dit kan ze zowel voor haar Revit projecten als voor haar Archicad projecten doen. Methode 1 (zie video, deel 1) gaat uit van dat er nog geen data beschikbaar is om IfcElementAssembly’s te maken. In dit geval maakt Root een CSV bestand wat in Python gebruikt wordt om de IfcElementAssembly’s te maken. Methode 2 (zie video, deel 2) gaat uit van dat er wel data beschikbaar is om IfcElementAssembly’s te maken. Het gaat dan om aanwijzing van een eigenschap (bv: “Unieke Nummer”).

De video verder spreekt voor zich, net als dat u contact met ons kunt opnemen voor eventuele toelichting. Mocht daar behoefte aan zijn, vernemen wij het graag!


Tekst: Juun Steen
Gepubliceerd: 1 december 2021


Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp

Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Juun Steen
Senior BIM-Adviseur
jst@root-bv.nl

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief