Dynamo is een programma binnen Revit waarmee procesverbeteringen snel en eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden. Door slim om te gaan met de mogelijkheden van Dynamo, kan veel tijd worden bespaard in het modelleerproces. Dit artikel geeft uitleg over een tool die ontwikkeld is met Dynamo om meerdere elementen in het Revit-model snel te kunnen knippen. Hieronder wordt omschreven waarom de Cut-tool is ontwikkeld en hoe het gehanteerd dient te worden. Je kunt de Cut-tool onderaan deze pagina via de link ook downloaden en zelf uitproberen.

Waarom dit script?
Tijdens het modelleren van Hal 1 van de RAI, één van onze actuele projecten, moesten op een bepaald moment veel elementen geknipt worden uit de vloer. Eén van de onderdelen voor het vastleggen van het bestaande vastgoed zijn de vloerputten voor onder andere elektra en water aan-en afvoer. In Hal 1 zijn meer dan 700 vloerputten verwerkt in het BIM-model. Om een clash tussen de vloer en de vloerputten te voorkomen, moeten de onderdelen gecut of gejoind worden. Echter is het met deze functies in Revit niet mogelijk om meerdere elementen tegelijk te selecteren. Dit betekent dat, om de vloerputten clashvrij te maken, alle 700+ vloerputten handmatig één voor één geselecteerd moeten worden om de sparing in de vloer te realiseren. Vanzelfsprekend zal dit veel tijd gaan kosten. Vandaar dat er met behulp van Dynamo een tool is ontwikkeld waarmee dit in een fractie van de tijd kan worden uitgevoerd.

vloer hal 1

Hoe werkt de tool?
Om de Cut-tool te kunnen toepassen, dienen twee packages te worden gedownload. Het gaat hierbij om de packages RootNodes en Data-Shapes. De packages zijn te vinden en te downloaden in Dynamo, onder het tabblad ‘Packages’. Het Dynamo-script is zo opgezet, dat de Cut-tool bereikbaar is vanaf Dynamo Player. Het voordeel van een script uitvoeren met Dynamo Player, ten opzichte van Dynamo, is dat er niet per ongeluk wijzigingen aan het script kunnen worden gemaakt waardoor het script niet meer functioneert. Je vindt Dynamo Player aan de rechterzijde van het tabblad ‘Manage’ in Revit, naast Dynamo.

Manage met Dynamo Player

Zorg dat het Dynamo-script met de Cut-tool gevonden kan worden door Dynamo Player. Tip: maak een map aan waar alle laatste versies van Dynamo-scripts staan, zodat deze altijd bij de hand zijn voor Dynamo Player. Let wel op, in deze map mogen enkel Dynamo-scripts staan, anders kan Dynamo Player de map niet lezen. Hieronder wordt weergegeven hoe de Cut-tool toegepast kan worden. Vervolgens wordt per stap uitgelegd welke handelingen uitgevoerd moeten worden.

GIF cut-tool

Stap 1.
Druk in het Dynamo Player venster op de play knop voor het script met de Cut-tool. Vervolgens zal in het Revit-venster een scherm naar voren komen met de Cut-tool. In dit eerste venster moeten twee handelingen worden uitgevoerd.

cut-tool venster 1
  • Als eerste moet het element worden geselecteerd waarvan de cuts moeten worden verwerkt. Klik op de bovenste knop ‘Selecteer element om cut-tool op toe te passen’ en selecteer het gewenste element in het BIM-model. Mocht je per ongeluk het verkeerde element hebben geselecteerd, dan kun je de eerste knop opnieuw indrukken om een nieuw element te selecteren. Het laatste element wordt onthouden door de tool.
  • De tweede stap is het selecteren van de elementen die moeten knippen met het eerder geselecteerde element. Druk op de tweede knop ‘Selecteer elementen om te knippen uit het element’ en selecteer de gewenste elementen in het BIM-model. Deze selectie kan worden gemaakt door de elementen los te selecteren of door een selectiebox te slepen over de gewenste elementen. Als alle elementen zijn geselecteerd, druk op ‘Finish’ in de linker bovenhoek van het Revit-venster.
  • Om verder te gaan druk je op de knop ‘Cut elementen’ in de rechter onderhoek van de Cut-tool.
cut-tool venster 2

Stap 2.
Vervolgens zal het tweede venster van de Cut-tool verschijnen. Hier heb je de optie om de cut-order van de geselecteerde elementen te wijzigen. Dit venster is bedoeld om de resultaten van de Cut-tool te checken en zonodig aan te passen. Tip: Draai bij het checken door het BIM-model en selecteer het element waarvan de cuts moeten worden verwerkt. Als de Cut-tool juist heeft gecut, zullen de sparingen rondom de te knippen elementen zichtbaar zijn.

cut vloer juist

Als de Cut-tool onjuist geeft gecut, zullen juist de te knippen elementen zijn gecut.

cut vloer onjuist

Stap 3.
Als de Cut-tool juist geeft gecut, kan het vinkje aan blijven en kun je linksonder op ‘Voltooien’ klikken. De Cut-tool zal verder niets meer doen en alle handelingen zijn uitgevoerd. Mocht je hebben geconstateerd dat de Cut-tool onjuist heeft gecut, dan kun je het vinkje bij ‘Is de cut-order juist?’ uit zetten. Zodra op ‘Voltooien’ wordt gedrukt, zal de cut-order van alle eerder geselecteerde elementen worden omgewisseld, waarmee alsnog het gewenste resultaat wordt gegenereerd. De reden dat dit tweede venster noodzakelijk is, is omdat Revit niet altijd de ‘logische’ volgorde aanhoudt bij het cutten van elementen. Bij het testen van de Cut-tool is dit probleem naar voren gekomen. Gelukkig is hier een snelle, werkende oplossing voor gevonden. Een voorbeeld is hieronder weergegeven.

GIF cut-tool uitzondering

Alle elementen die niet met elkaar gecut kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de elementen elkaar niet aanraken, zullen ook niet mee worden genomen bij het cutten van de elementen. Wees echter wel zorgvuldig bij het selecteren van de elementen. Verkeerd omgaan met de Cut-tool kan grote gevolgen hebben voor je BIM-model. Mocht je niet tevreden zijn met de resultaten van de Cut-tool, dan is het gewoon mogelijk de handelingen ongedaan te maken door middel van ‘Undo’ of < Ctrl – Z > in Revit.

Ik nodig iedereen uit het script via GitHub of direct via deze link te downloaden en uit te proberen. Deze specifieke handeling kan je al veel tijd en frustratie schelen in het opzetten van een BIM-model. Feedback is altijd welkom, ik hoor graag je ervaring en mogelijke verbeterpunten. Voor vragen en opmerkingen kun je contact met mij opnemen.

Tekst: Joris Wiegman
Gepubliceerd: 19 juli 2018


Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp
Dynamo script: Cut-tool

Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Joris Wiegman
BIM-Engineer
jwi@root-bv.nl

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief