Waarom een classificatie gestuurde Ruleset
in Solibri handig is?

De classificatie functie binnen Solibri Office is een van mijn favoriete functies. Het grote voordeel van een classificatie is dat er binnen Solibri extra informatie aan een element toegekend kan worden. Daarnaast is het ook mogelijk om incorrecte data te corrigeren, waarmee informatie toch in het juiste “bakje” terecht komt. De classificaties zijn ook binnen andere functies van Solibri beschikbaar waardoor er bijvoorbeeld een Information TakeOff (ITO) of Ruleset mee aangestuurd kan worden.

Rulesets algemeen

In de Ruleset manager kan een Rule / Ruleset helemaal aangemaakt worden voor een specifieke controle. Een Rule kan door het “Components to Check” venster toegespitst worden op een specifiek element soort (bijv. een plafond) maar ook op diverse elementen met een bepaalde eigenschap (bijv. alle LoadBearing = TRUE elementen). Afbeelding 1 is een voorbeeld van een Rule die via het Components to Check venster (stap 1) is toegespitst op het element soort: kolommen. Om bij stap 2 specifiek naar de ‘Bottom Elevation’ parameter te kijken.

Rule parameters

Afb. 1. Voorbeeld van een Solibri Rule toegespits op kolommen.

Ruleset classificatie gestuurd
Een andere methode is een Rule toespitsen op classificatie basis. Dat kan bij het checken van een model een aantal voordelen bieden ten opzichte van element of parameter gestuurde filters. Als een element een verkeerde Ifc entiteit of parameter toegekend heeft gekregen kan het zijn dat een controleregel in Solibri helemaal niet wordt uitgevoerd. Dergelijke fouten geven wat ruis tijdens een modelcontrole, waardoor het risico bestaat dat er zaken over het hoofd gezien worden. Om een zo volledig mogelijke check uit te voren, zijn de meeste Rules in onze Ruleset gedefinieerd op basis van classificaties. Met de classificaties die ik gebruik bij model controles zijn een aantal veel voorkomende ‘data technische’ fouten ondervangen, waardoor er minder ruis is tijdens een controle. In afbeelding 2 is de Rule toegespitst op de classificatie ‘3.4 Entiteit’ van de Root BIM basis ILS check in Solibri.

classificatie_plafond rule parameters-

Afb. 2. Rule toegespitst op de classificatie ‘3.4 Entiteit’ van de Root BIM basis ILS check.

Voorbeeld
Aangezien dit een behoorlijk technisch verhaal is, volgt nu een voorbeeld van een data technische fout die gecorrigeerd wordt door een classificatie waardoor de Ruleset wel een controle uitvoert.

classificatie plafond voorbeeld verkeerde Ifc entiteit

Afb. 3. Plafond met verkeerde Ifc entiteit.

Afbeelding 3 illustreert een veel voorkomende data technische fout. In dit model is een systeemplafond gemodelleerd met als:

1. Ifc entiteit = IfcSlab
2. IsExternal = FALSE
3. LoadBearing = FALSE
4. Materiaal = plafondplaat
5. Naam = systeemplafond
6. NL-SfB codering = “45.12 plafondafwerkingen; verlaagd, systeemplafonds”

In het voorbeeld zijn de naam, het materiaal en NL-SfB code in overeenstemming met elkaar en de toegekende waarden voor LoadBearing en IsExternal zijn ook aannemelijk voor een plafond. Daardoor is het aannemelijk dat de toegekende Ifc entiteit fout is. In de Root BIM basis ILS check zijn er Rules die Ifc entiteit met de NL-SfB code controleren. Op basis van bovenstaand voorbeeld zou een niet classificatie gestuurde Rule een foutmelding geven dat een Slab niet de NL-SfB codering van een plafond mogen hebben; op basis van de NL-SfB code zou de entiteit IfcCovering.CEILING moeten zijn en andersom zou een IfcSlab niet de NL-SfB code van een systeemplafond mogen hebben.

Een dergelijke fout is snel gemaakt tijdens het modelleren van een model. Om een berg aan issues te voorkomen definiëren wij de entiteit van Ifc entiteit met een classificatie ‘3.4 Entiteit’. In deze classificatie wordt een element op basis van naam en type parameter gecorrigeerd.

classificatie_plafond_classificatie aanpassingen

Afb. 4. Het uitbreiden van een classificatie in Solibri.

  • Afbeelding 4 toont bij stap 1 het toevoegen van de extra kolommen “Name” en “Type” toegevoegd aan de ‘3.4 Entiteit’ classificatie.
  • Bij stap 2 wordt er vervolgens een nieuwe classificatie regel toegevoegd met de entiteit IfcSlab. Met als Name/Type: *plafond* kan de classificatie in een keer aan alle objecten met deze eigenschappen de classificatie “IfcCovering.CEILING toekennen. (Het * karakter werkt als een wildcard in Solibri, waardoor in dit geval elke waarde met “plafond” de classificatie IfcCovering.CEILING toegekend krijgt. De waarden die in tekst kolommen Name en Type worden toegevoegd zijn hoofdletter gevoelig. Voeg daarom altijd meerdere schrijfvormen toe aan een classificatie).

Conclusie
Afbeelding 5 toont de toegekende classificatie IfcCovering.CEILING. Door de “3.4 Entiteit” classificatie te gebruiken als een filter in een Rule wordt het element op basis van de classificatie IfcCovering.CEILING getoetst aan de toegekende NL-SfB codering in plaats van de werkelijk toegekende IfcSlab entiteit. Wanneer er geen classificatie sturing was toegekend was er alleen een foutmelding gekomen, waardoor de controleur de foutmelding had moeten beoordelen om de fout vervolgens op te nemen in de issue rapportage, wat extra tijd kost. Bij een classificatie gestuurde Ruleset kan als stelregel worden aangenomen; “als mijn classificaties kloppen, dan werkt de Ruleset.”

classificatie_plafond_geclassificeerd als IfcCoveringCEILING

Afb. 5. De gecorrigeerde Ifc entiteit van het plafond in een classificatie.

Download nu ook gratis via GitHub of direct via deze link de Solibri Root BIM basis ILS Ruleset, welke (uiteraard) ook classificatie gestuurd is.

Tekst: Martijn Groenewoud
Gepubliceerd: 22 augustus 2018


Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp
SOLIBRI BIM BASIS ILS RULESET

Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Martijn Groenewoud
BIM-Engineer
mgr@root-bv.nl

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief