Koos Kok – bureau MASSA over onze samenwerking

Toen wij voor ons grootste en meest complexe woningbouwproject (De Groene Kaap) een BIM partner zochten zijn we een rondje gaan bellen, en door meerdere partijen werd Root genoemd, één van de beste BIM bureau’s in Nederland. Een erg leuke kennismaking volgde, en er was direct sprake van wederzijds vertrouwen. Geheel terecht, want we zijn door Root uitermate efficient ondersteund, ook met inzet op ons bureau, om vanaf scratch dit project in BIM te realiseren tot en met de DO fase. Wat opvalt is de open houding van Root, het zonder voorbehoud delen van relevante kennis en een hoge mate van vakmanschap. BIMMEN is veel meer dan modelleren, en dat heeft zich bewezen in een succesvolle samenwerking.
Deel dit artikel: