European Patent Office

Rol Root

Root heeft in opdracht van New Main B.V. een controle uitgevoerd op het aantal staal-elementen. Deze zijn gebruikt ten behoeve van het bepalen van het aantal hijsbewegingen. De controle is uitgevoerd met behulp van Solibri Model Checker, waarbij speciaal voor dit project nieuwe rulesets zijn ontwikkeld. Niet alle staal-elementen hoefden met een kraan gehesen te worden. De kleinere elementen konden gezamenlijk gehesen worden. Er waren meerdere kranen in dit project, wat betekende dat de afstand van kraan tot hijspunt per element moet berekend worden. Het eindresultaat was een rapport waarin per kraan aangegeven was hoeveel elementen er gehesen dienden te worden. Per element waren ook het gewicht en kleurstaat gekoppeld.
Deel dit project: