Houthavens

De rol van ROOT B.V.

ROOT B.V. heeft, in opdracht van Dura Vermeer Midden-West, het ontwerp van Stefanova uitwerken tot uitvoeringsgereed ontwerp. In co-makership is het plan uitgewerkt en heeft Root de aspect modellen samengevoegd en zorgt voor 2D output. Daarin is gekeken naar het proces waarin afgetast gaat worden welke informatiedragers er werkelijk op de bouw nodig en aanwezig zullen zijn. Op basis hiervan wordt op verzoek 2D output gegenereerd.


Deel dit project: