RAI Amsterdam

Onderzoek vastgoed RAI in BIM

In opdracht van de RAI doet Root onderzoek naar het vastleggen van het bestaande vastgoed in een BIM. Doel voor dit BIM is het nauwkeuriger en efficiënter kunnen uitvoeren van het meerjarenonderhoud en daarnaast zal het BIM gebruikt worden om visualisaties te maken van stands tijdens beurzen. Tijdens dit onderzoek wordt voor een proefmodel van één hal bekeken wat het optimale geometrische detailniveau is en welk datatechnische niveau daar bij aansluit, zodanig dat beide zojuist beschreven doelen goed samen gaan.

De rol van Root

Het maken van het BIM gebeurt op basis van pointclouds, welke aangeleverd worden door onze vaste partner PelserHartman. Doordat de aangeleverde scans zeer nauwkeurig zijn kan er een model gemaakt worden op basis van de exacte stand van zaken.

Om later eventueel op te kunnen schalen naar het volledige vastgoed van de RAI, wordt er ook gekeken naar coördinatie tussen de verschillende gebouwen, zowel in de modellen als tussen de verschillende pointclouds.

Daarnaast wordt er gezocht naar een manier waarop de informatie uit het model één op één in het facilitair management systeem van de RAI kan worden gezet. Dit versnelt en vergemakkelijkt het onderhoud en ruimtebeheer.

Bij het opzetten van het model voor de RAI hebben we ook gebruik gemaakt van Dynamo. Meer informatie over een cut-tool, ontwikkeld tijdens dit project, is te vinden in het artikel van Joris.

 

Deel dit project: