Solibri ondersteuning Van Wijnen Weesp

ontwikkelen template

regelsets ontwikkelen

Om een inhaalslag te maken ten aanzien van het coördineren van BIM middels Solibri Model Checker heeft van Wijnen Weesp Root B.V. gevraagd om intern ondersteuning te leveren op het gebied van Solibri. Root heeft een geholpen een eenduidige template te ontwikkelen waarmee architect, constructeur en installateur op elkaar kunnen worden afgestemd, en een minimaal informatieniveau kan worden gecontroleerd. Ook zijn regelsets opgesteld waarmee gecontroleerd kan worden of de modellen van toeleveranciers passen binnen de kaders die in het referentie-model zijn gesteld.
Door het hands-on ontwikkelen met de BIM-coördinator van van Wijnen Weesp, en het direct toepassen tijdens projecten (met ondersteuning), is de leercurve hoog, en zijn wij binnen enkele maanden klaar met dit project.
Deel dit project: