Solibri Society Barcelona 2019

30 april 2019 door Paul Bos

In de zomer van 2018 ontvingen wij een uitnodiging om deelgenoot te worden van de Solibri Society. Dit is een platform voor een groep expertgebruikers om kennis met elkaar te delen en vragen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen voor te leggen aan het ontwikkelteam van Solibri.

Op 3 maart jl. vertrokken wij met twee man namens Root B.V. richting Barcelona om deel te nemen aan de Solibri Society expert bijeenkomst. Een erg interessant evenement, waar zowel de deelnemers als de teamleden van Solibri openlijk kennis en ideeën deelden.

Het event werd afgetrapt met een toelichting op de ontwikkelplannen van Solibri. Helaas mogen wij hierover niet veel loslaten, maar een tipje van de sluier is dat de ontwikkelingen zich richten op flexibiliteit in gebruik (bijv. openstellen van API of aanbieden van Cloud-oplossingen). Met het openstellen van de API zijn we in Barcelona ook aan de slag gegaan.

Gebruikerspresentaties
Eerst de ervaringen delen van de verschillende deelnemers. Er waren afgevaardigden uit Japan, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Finland. Opvallend (en eigenlijk natuurlijk ook weer niet) was het hoge niveau van het gebruik van de software. Een paar voorbeelden:

Waar we in Nederland inzetten op het gebruik van custom Psets om aanvullende eigenschappen te definiëren, maakt men in Duitsland gebruik van de BSI Psets. Waarden die niet vooraf gedefinieerd zijn door buildingSMART worden vormgegeven door de userdefined values (<xs:enumeration value=”userdefined”/>).

 

Praktisch elk object heeft userdefined enumerated item definities. Hierdoor is het eenduidig definiëren van objecten goed mogelijk (mits een goede benamingsstandaard aanwezig is) en is bijvoorbeeld NL-SfB niet noodzakelijk voor het identificeren van objecten. Het lijkt daarmee ook dat ze in Duitsland iets verder zijn met het standaardiseren van deze benamingen, al heb ik dat niet daadwerkelijk in een voorbeeld kunnen zien. Wel een interessante invalshoek voor het gebruik van de userdefined values in IFC en zeker verder onderzoek waard in Nederland.

Hierboven een voorbeeld van een specificatie van een BuildingSystemTypeEmun. Voor bijvoorbeeld een deur die uit losse elementen is gemodelleerd kan je een IfcBuildingSystem gebruiken om alles te groeperen. De TypeEnum is hier dan FENESTRATION voor deze PredefinedType. Als je een ander systeem gebruikt dat niet FENESTRATION, SHADING of TRANSPORT is, dan kan je USERDEFINED gebruiken om een eigen waarde in te vullen. Hoe dit technisch geïmplementeerd is in de modelleersoftware moeten we nog uitzoeken.

Om de prestatie-eisen te definiëren hebben we BIMQ gezien in andere landen. In plaats van Excel- en PDF-files kan in BIMQ volledig conform de IFC-standaard de informatieleveringseisen worden ingevuld. Vanuit deze Cloud-oplossing kan je zowel rulesets in Solibri aansturen als MVD’s genereren. Dit maakt de export ook zeer controleerbaar (https://www.bim-q.de/). Deze gaan we zeker ook nader onderzoeken.

Via de Solibri API heeft een van de gebruikers een rule gepresenteerd die zelf geschreven was (en dan dus echt zelf geschreven zoals deze willekeurige java-afbeelding hieronder).

De regel betrof een daglichtanalyse die ook de overstekken meenam in zijn berekening. De oppervlakte-analyse was natuurlijk al een onderdeel van de basisregels van Solibri, maar de analyse of er belendingen zijn is een goede toevoeging. Het is nog wel behoorlijk hoogdrempelig om zelf een regel te schrijven, maar de API-documentatie gaat al de goede kant op.

Het Solibri-team had ook nog een surprise du chef; een mooi filmpje waarin de aankomende productlanceringen te zien waren. Vast binnenkort ergens online te vinden. De werkelijke lancering zit nog in een pre-alpha fase, dus dat zal nog even op zich laten wachten.

In Italië hebben ze een LOIN (Level of Information Need) project dat op dit moment door de CEN procedure gaat. Hierin is zeer uitgebreid vastgelegd welke informatie in welke fase (BIM uses) nodig is en hierop is een Solibri Regelset gemaakt. Voor elk type object is het informatieniveau vastgesteld en met classificaties gegroepeerd. Met gatekeeper rules filteren ze vervolgens de toegepaste objecten eruit en worden de ‘Levels of Information’ gecontroleerd. Het ziet er erg gestructureerd en betrouwbaar uit. Meer informatie is hier te vinden:

Bring your own BIM

Het was tijd voor het ‘Bring your own BIM’ programmaonderdeel. Namens Solibri (met een voltallig 10-koppig team present) was er een aantal programmeurs aanwezig die hands-on konden ondersteunen met het uitwerken van ideeën. Naast het meenemen van je eigen BIM en bijpassende uitdagingen/kansen/onmogelijkheden vonden er ook brainstormsessies plaats over ontwikkelingen en workflows. Een Spaanse collega wilde graag een regel hebben die controleert of een uitbouw aan  maximaal wettelijk toegestane dimensies voldoet. Hiervoor moest de buitenkant van een woning gedimensioneerd worden naar de buitenkant van de uitbouw. Deze regelmogelijkheid bestond nog niet binnen de standaard regels, maar was binnen dit programmaonderdeel in de basis gemaakt.

Even stoom afblazen

Er stond ons een mooi avondprogramma te wachten. Met een bus vertrokken we bergopwaarts de kou tegemoet. Na een korte trip kwamen we aan bij een observatorium met panoramisch uitzicht over Barcelona. Onder genot van een drankje en lekkere maaltijd konden we de voortgang bespreken en kennis uitwisselen over internationale ontwikkelingen op het gebied van automatisering binnen de bouw. Afsluitend nog even ‘near earth asteroids’ bekeken en een stukje terug in de tijd kunnen kijken naar het kalibreren van de Barcelona klok.

 

Plenaire sessie dag 2

De beurt was aan Root B.V.  In onze presentatie vertelden wij  hoe wij geautomatiseerd regelsets kunnen updaten aan de hand van het vaststellen of wijzigen van uitgangspunten in de ILS. Door in Excel een kruisje te zetten bij de gewenste eigenschappen per object worden in Solibri regelsets aangepast op deze uitgangspunten. Een zeer flexibele manier om de verschillen in uitgangspunten tijdens of over projecten heen te kunnen toetsen. Wij hebben aan dit onderwerp ook een kennisartikel gewijd op onze site.

TBI

TBI heeft een live demo gehouden over de uitdagingen van het werken met grote modellen (261 modellen van 8,29 GB). Elke dag komen er wel 10 tot 20 nieuwe modellen die geüpdatet moeten worden. Een aantal factoren zorgt ervoor dat het updateproces erg lang duurt en de SMC erg traag wordt. Er zijn tijdens het event verschillende oplossingsrichtingen onderzocht, zoals het optimaliseren van IFC-modellen. Ook kijkt Solibri nog naar de modellen en classificaties om de performance te verbeteren. Daarnaast is een routine gepresenteerd die via een batchroutine een aantal handelingen automatiseert, zodat deze werkzaamheden ‘s nachts zonder menselijke tussenkomst uitgevoerd kunnen worden.

Verder is een grote behoefte uitgesproken om Solibri naar de bouwplaats te krijgen. Solibri werkt hiervoor aan een aantal verschillende scenario’s.

Lex Ransijn – BIM basis ILS

Lex Ransijn heeft een korte toelichting gegeven op de BIM basis ILS ontwikkelingen. Verder heeft Lex zijn workflow toegelicht over het produceren van bestellijsten en 4D-planning op basis van ITO’s. De reacties hierop waren erg positief.

Based

Robin Kramer van Based heeft een presentatie gegeven over het gebruik van classificaties. Bij Root B.V. zijn wij van mening dat je met het gebruik van goede classificaties in Solibri ook met ongestructureerde data nog wel bruikbare gestructureerde data kunt creëren – een eigenschap van Solibri die bij elke gebruiker hoog in het vaandel staat om een werkbaar model te krijgen.

 

Verder had Robin ook wat wensen meegenomen om te bespreken.

  • Relinken van classificaties
  • Deeplinken classificaties (zodat je regelsets die verwijzen naar deze classificaties nog werken als je naam wijzigt)
  • Meer disciplines zelf kunnen toevoegen
  • Total number counting in ITO (demo met API gemaakt door Solibri, inrichten van eigen velden door middel van Java-scripts)
  • Werken met meer dan één SMC-file – een gecombineerd model is niet altijd handig om alles in te controleren. Regelmatig worden modellen in losse SMC’s gecheckt. De wens zou zijn om losse SMC’s te linken in één coördinatie SMC. De reactie vanuit de zaal was dat dit in Navisworks kan, met update als het gelinkte model wijzigt (modellen zijn dan dus gelinkt aan elkaar).

Leif

Leif uit Noorwegen had een mooie presentatie over hoe bestellingen te doen van wapeningstaal met behulp van ITO’s. Allereerst wordt door middel van een regelset gecontroleerd of alle Psets aanwezig zijn. Vervolgens wordt met een ITO template de exacte bestelling gedefinieerd (op basis van planning). De wapeningsstaven worden gesorteerd op basis van vorm en afmetingen in een zeer uitgebreide Excel-template die aan de ITO gekoppeld is. Met deze werkwijze wordt bijgehouden hoeveel al geproduceerd is en hoeveel is geleverd. Deze werkwijze hebben ze al bij diverse projecten succesvol toegepast. De volgende stap is om met behulp van tablets deze informatie naar de bouwplaats te brengen.

De vraag “wat de grootste kostenbesparingen zijn” wordt gesteld. “Stoppen met tekeningen maken”, luidt het antwoord. Komt ons bekend voor, leuk om te zien dat het echt naar de bouwplaats gaat.

Deze stappen gaan echt dicht op de productie zitten. Wijzigingen met betrekking tot toevoegingen tijdens het proces zullen mogelijk problemen opleveren met betrekking tot leveringsdata. De modellen zijn van de constructeur, de aannemer bestelt de wapening. Een aannemer kan progressie van het project monitoren en op deze manier op maat bestellen.

Controle of alle Psets er zijn

The Mother of all Rules

Ter afsluiting pitchten wij ons idee over een verbeterde of nieuwe wens binnen Solibri Model Checker. Dit idee hebben we ‘the Mother of all Rules’ genoemd en zal ik hieronder toelichten.

De huidige regels bestaan uit 1: een filter, en 2: de controleregel.

We beginnen met het loskoppelen van de filter uit de regel. Deze filters zijn op te slaan en project-overstijgend bruikbaar. Vaak zijn dezelfde filters op verschillende regels van toepassing en soms veranderen de filterwaarden ook gedurende een project. Door het loskoppelen van de filter en de rule kan dus ook één filter aan verschillende regels worden gekoppeld. Groot voordeel hiervan is dat je slechts eenmaal projectparameters hoeft te wijzigen voor meer dan één regelset. Om dit overzichtelijk te houden hebben we het visueel programmeren idee geleend.

Zoals bekend van bijvoorbeeld Dynamo krijg je vervolgens een interface zoals hieronder is afgebeeld. Hier zie je dat je een filter aan verschillende rules kan koppelen. Je kan de input van deze rules ook met externe sliders regelen, zodat ook deze voor meerdere regels kan gelden. Het idee is dat je uiteindelijk een heel pad van acties (IFTT) kan programmeren, waarbij je steeds de resultaten filtert om een vervolgactie uit te voeren. Het kan leiden tot meldingen ‘dit model is niet geschikt, geen controle uitgevoerd’, of tot volledig geautomatiseerde checks waarbij de resultaten deels gefilterd zijn en in presentation-slides zijn gestopt, of ITO’s gemaakt.

Voordelen van deze werkwijze zijn flexibiliteit, overzichtelijkheid en snelheid. Je kunt met één handeling de parameters voor een heel project wijzigen. Je ziet waar het invloed op heeft en je kunt complete acties voorprogrammeren en deze ’s nachts laten lopen. Uiteraard is je fantasie de limiet voor deze manier van grafisch programmeren. Denk aan het inladen van bestanden uit een map, produceren van BCF’s, analyse van het model en dieptechecks uitvoeren bij een bepaald bereikt detailniveau, etc.

Het idee werd erg goed ontvangen en heeft tot een leuke prijs geleid die we mee naar huis hebben genomen. Ik ben benieuwd wat jullie van dit idee vinden.

Ter afsluiting nog een interview gegeven dat na de zomervakantie zal worden gepubliceerd. Het was een fantastisch evenement met veel diepgang en interessante deelnemers. Ik zeg, tot volgend jaar!

“De bouw zal radicaal veranderen van een document-gedreven industrie naar een data-gedreven industrie. Ik besteed mijn tijd aan de ontwikkeling, promotie en kennisdeling hiervan.” Ik ben oprichter en mede-eigenaar van Root B.V. en SlimLabs. Al sinds mijn studie vanaf 2000 zet ik me in voor innovatie binnen de bouw. Ook ben ik actief lid van […]
Deel dit artikel: