Advies over BIM en digitalisering

Naast engineer is Root ook adviseur en consultant. Onze brede ervaring en praktische kennis zorgen dat opdrachtgevers ons regelmatig vragen om met hen mee te denken. Dat doen wij heel graag. We adviseren en ondersteunen organisaties op het gebied van BIM en digitalisering, voeren BIM-implementaties uit en geven cursussen. Ronald van Aggelen, mede-eigenaar Root: “We vinden het belangrijk en heel erg leuk om onze kennis te delen. Zo maken we anderen net zo enthousiast over BIM en

In de bouw wordt steeds meer digitaal gewerkt. Dit gebeurt onder andere door het werken met BIM. Digitalisering van processen in de bouw zorgt ervoor dat er sneller en efficiënter gewerkt wordt, tegen lagere kosten. Ook maakt digitalisering het werk van mensen vaak leuker.

als wij zijn.”

Ronald van Aggelen: “Als grondleggers van Root zijn Paul Bos en ik al lange tijd bezig met digitalisering. Tijdens onze studie maakten we de transitie mee van ‘achter het schot’ tekenen naar 2d- en 3-d tekenen met AutoCAD. Een eerste digitalisering die ons werk leuker maakte en zorgde voor nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om snel 3d-representaties te maken. Zo’n twaalf jaar geleden volgde een nieuwe transitie, van 2d- en 3d-tekenen met AutoCAD naar BIM. Hierdoor ontstond opnieuw een versnelling: ons werk werd weer leuker. Met BIM kun je sneller en dus concurrerender werken. In dezelfde tijd meer kwaliteit bieden. Dat is precies wat digitalisering voor mij is: een zoektocht naar efficiëntie. Het is geen doel op zich, maar een middel om je doel te bereiken.”

Advies over BIM en digitalisering
“Bij Root vinden we het geweldig om met anderen mee te denken en anderen te helpen”, vertelt Ronald. “Dit geldt zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten. We zijn niet bewust begonnen met het adviseren van organisaties. Dit gebeurde gewoon. Organisaties vroegen ons of wij hen wilden helpen. Dat doen we heel graag. Het adviseren van organisaties over BIM en digitalisering is inmiddels al jaren een belangrijk onderdeel van wat Root doet. Wij helpen veel organisaties in de bouw, maar ook vastgoedbedrijven en woningcorporaties.”

De vragen waarmee opdrachtgevers bij Root terechtkomen variëren enorm, van de basis van het werken met BIM tot zeer gecompliceerde vraagstukken. Ronald: “Veel Root-collega’s zijn al vanaf het begin – al meer dan 10 jaar – bezig met BIM en nog langer met digitalisering. We beschikken over veel kennis en ervaring en een groot en breed netwerk. Door de jaren heen leerden we ontzettend veel over BIM en digitalisering. We vinden het leuk om onze kennis en ervaringen te delen en zo anderen te helpen met vraagstukken waar wij zelf ook mee te maken hebben gehad. Zo voorkomen we dat zij dezelfde fouten maken. Daarnaast zijn we pioniers die ongebaande paden bewandelen. We werken graag met opdrachtgevers die zelf ook willen leren. Organisaties met een kennisvraag, met wie we gelijkwaardig in de wedstrijd zitten en samen voor een mooi resultaat gaan. Zo blijven we leren en onszelf uitdagen en voegen we écht waarde toe.”

Het project dat Root uitvoerde voor Woonstad is hier een goed voorbeeld van. “Woonstad benaderde ons met de vraag of wij haar vastgoedbestand konden digitaliseren”, legt Ronald uit. “Samen met de woningcorporatie zijn we gaan ontdekken of en hoe we dit het beste konden doen. Vraagstukken zoals dit bekijk ik graag van zo veel mogelijk kanten. Ik stel vragen, zoals ‘waarom vastgoed digitaliseren?’ en ‘welke informatie moet een model bieden?’ Pas als de vraag achter de vraag – de oorsprong van het probleem – duidelijk is, kan er een kwalitatieve oplossing komen. In dit geval was dat in de vorm van BIM, maar ook andere manieren van digitalisering zijn mogelijk. Tijdens deze ontdekkingstocht sturen we steeds bij en geven we tips. Met uiteindelijk een heel mooi resultaat.”

“We zijn niet bewust begonnen met het adviseren van organisaties. Dit gebeurde gewoon. Organisaties vroegen ons of wij hen wilden helpen. Dat doen we heel graag. Wij helpen veel organisaties in de bouw, maar ook vastgoedbedrijven en woningcorporaties.”
Ronald van Aggelen, Directeur Root

Ronald van Aggelen en Paul Bos

Ontwikkel- bouw- en beheerspecialist Van Wijnen over de samenwerking met Root

Ontwikkel-, bouw- en beheerspecialist Van Wijnen heeft 24 vestigingen in heel Nederland, met elk een eigen

Een BIM-regisseur zorgt ervoor dat het BIM-proces juist verloopt. Deze persoon ondersteunt het projectteam door na te denken over de informatiebehoefte tijdens het project en deze vorm te geven. De BIM-regisseur is onder meer verantwoordelijkheid voor het selecteren van leveranciers, regelt contracten en bijeenkomsten en ziet erop toe dat iedereen de gemaakte afspraken nakomt.

. Toen de vestiging Haarlemmermeer vorig jaar een BIM-regisseur miste, vroeg Van Wijnen Root om deze functie tijdelijk in te vullen. Root-collega Tom Terpstra ging vanaf mei 2019 één dag per week binnen de vestiging aan de slag. In december nam Steffan van Leenen de functie over, maar ook nu denkt Tom nog regelmatig mee met het bedrijf.

Steffan van Leenen: “Toen ik startte als BIM-regisseur bij Van Wijnen maakte Tom mij wegwijs in deze functie. Ik had bijvoorbeeld nog niet eerder met het programma Solibri gewerkt. Tom leerde me in drie ochtenden het complete programma en de manier waarop Van Wijnen ermee werkt. Hij liet me bovendien per stap de gevolgen zien, zodat ik wist waarom ik iets deed. Zo kreeg ik snel feeling met de software.”

Ruben Trouborst, BIM-regisseur Van Wijnen Stolwijk: “Binnen Van Wijnen werken we met regio’s, waarin we veel samenwerken. Ik kwam in contact met Tom toen hij als interim BIM-regisseur van de vestiging Haarlemmermeer aansloot bij de overleggen van regio West. Zijn frisse en kritische blik waren – en zijn – een welkome aanvulling. Tom denkt mee, geeft feedback en helpt ons om die dingen te doen die echt een meerwaarde zijn.”

Na de overdracht van zijn werk als BIM-regisseur aan Steffan, bleef Tom meedenken met Van Wijnen. Steffan: “De afgelopen maanden stelden we een nieuwe visie en doelstellingen op voor de regio West. Ook zijn we bezig met een dashboard om de kwaliteit van de modellen te controleren. Hierbij komen de kennis, hulp en het advies van Tom enorm van pas. En inmiddels vervult Tom ook op interim basis de functie van BIM-regisseur voor onze vestiging in Dordrecht.”

De samenwerking met Tom – en Root – bevalt goed. Steffan: “Root heeft ontzettend veel kennis van BIM en digitalisering. Bovendien is het bedrijf betrokken bij bijna alle initiatieven en ontwikkelingen in dit vakgebied. Tom weet zelf heel veel en heeft daarnaast veel connecties waarop hij indien nodig een beroep kan doen. Die kennis is een grote meerwaarde voor Van Wijnen en heel fijn om achter de hand te hebben.” Ruben vult aan: “Omdat Tom bij meerdere bedrijven aan tafel zit, heeft hij een brede kijk op BIM en kan hij ons heel goed verder helpen. Daarnaast is Tom ook als persoon heel prettig om mee samen te werken. Hij voelt voor ons als een collega.”

“De uitgebreide kennis van Root is heel fijn om achter de hand te hebben. Omdat Tom bij meerdere bedrijven aan tafel zit, heeft hij een brede kijk op BIM en kan hij ons heel goed verder helpen.”
Steffan van Leenen en Ruben Trouborst, BIM-regisseurs Van Wijnen

Ruben Trouborst (Van Wijnen), Tom Terpstra (Root) en Steffan van Leenen (Van Wijnen)

Advies bij ontwikkeling ILS
Bij de ontwikkeling van informatieleveringsspecificaties (ILS-en) wordt Root regelmatig gevraagd om mee te denken en te schrijven. Tom vertelt: “Dit begon toen we een aantal jaar geleden meeschreven aan de

De RVB BIM-norm – oftewel de Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerk Informatie Model-norm – beschrijft waaraan een BIM-model voor het Rijksvastgoedbedrijf moet voldoen. Het gaat hierbij over de specificaties van BIM-extracten en de bestanden die hierbij moeten worden aangeleverd. Root was co-auteur van de versie BIM1.0, die eind 2011 in werking trad. Gedurende het Binnenhofproject is de RVB BIM-norm bijgesteld naar een nog scherpere 2.0 versie.

van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze norm is nog wat uitgebreider dan een

ILS is de afkorting van informatieleveringsspecificatie. Een ILS omschrijft welke informatie een BIM-model minimaal moet omvatten en waar de opdrachtgever het BIM voor wil gaan gebruiken. Deze specificatie wordt opgesteld door de opdrachtgever, is onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en regelt de overdracht van gegevens. Ook kan in de ILS worden opgenomen aan welke eisen een digitaal bouwwerk moet voldoen tijdens de verschillende fasen, welke bestandsformaten en open standaarden worden gebruikt en welke informatie aangeleverd moet worden bij tussentijdse BIM-leveringen.

. Naar aanleiding hiervan werden we gevraagd mee te schrijven aan de VU Medisch Centrum BIM-norm, de ILS voor de gemeente Den Haag en de ILS voor Woonstad Rotterdam. Ook hielpen we vereniging van woningcorporaties Aedes bij de ontwikkeling van een ILS voor BIM in beheer en ondersteunden we UVIP (Universitair Vastgoed Informatie Platform), een samenwerkingsverband tussen dertien universiteiten op het gebied van vastgoeddata, bij het opzetten van de UVIP ILS.”

Een ILS omschrijft welke informatie een BIM-model minimaal moet omvatten. “Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk partijen met een ILS gaan werken, is een algemene ILS ontzettend belangrijk”, vertelt Tom. “In 2014 stelde een groep van veertien aannemers de basis ILS op. Hierin staan afspraken over de informatie die minimaal aanwezig moet zijn in een BIM. De organisatie van de basis ILS wordt inmiddels gefaciliteerd door het BIM-loket. Root zit in de expertcommissie van de organisatie. In deze rol helpen we vragen uit de markt te beantwoorden en werken we mee aan een nieuwe, meer volwassen versie van de basis ILS.”

“Door het belang van een algemene ILS te benadrukken en deze te blijven ontwikkelen, wordt de kwaliteit van BIM-modellen steeds hoger. Daar dragen wij graag een steentje aan bij. Omdat Root – naast de ontwikkeling van branche- en specifieke ILS-en – betrokken is bij de ontwikkeling van de BIM-norm en initiatieven zoals de basis ILS, blijft onze kennis op dit gebied groeien. Wij weten welke kant de markt op beweegt en hebben bovendien veel verstand van de technische implementatie in IFC. Hierdoor kunnen we organisaties goed adviseren op dit gebied.”

BIM implementeren binnen organisaties
Steeds meer bedrijven willen aan de slag met BIM. Maar: ze weten niet goed waar ze moeten beginnen. Of ze zijn wel begonnen, maar het werken met BIM komt niet echt van de grond. Door een gebrek aan kennis, tijd of focus behalen ze niet de beloofde voordelen. Root helpt organisaties om met BIM aan de slag te gaan op een manier waarop je deze voordelen wél behaalt. Tom Terpstra voert regelmatig BIM-implementaties uit bij opdrachtgevers: “We helpen aannemers, ontwikkelaars, architecten en andere partijen die willen digitaliseren, onder andere door BIM te implementeren binnen hun bedrijf.”

“Aan de start van een BIM-implementatie, brengen we altijd eerst de behoefte in kaart: waar wil de opdrachtgever naartoe? Soms staan er al doelstellingen of een visie op papier – bijvoorbeeld faalkosten verminderen of efficiënter werken – soms nog niet. Ook is er soms een concrete vraag – zoals: kunnen jullie onze software zo inrichten dat medewerkers hier optimaal mee kunnen werken? Elke opdrachtgever heeft een ander startpunt, waardoor ook onze aanpak verschilt. Wel beginnen we vrijwel altijd met gesprekken met medewerkers. Zo krijgen we inzicht in hun wensen en doelen op het gebied van BIM en digitalisering. Deze maken we concreet en we bekijken wat er nodig is om ze te behalen. Ook brengen we indien mogelijk het huidige proces in kaart en kijken we hoe dit efficiënter kan. Aan de hand van dit voortraject maken we een plan en gaan we aan de slag.”

Een belangrijk onderdeel van de BIM-implementaties die Root uitvoert is het opleiden van mensen. Tom: “Om de implementatie te laten slagen is draagvlak voor BIM binnen de organisatie onmisbaar. Dit creëren we door medewerkers van verschillende afdelingen te betrekken, op te leiden en enthousiast te maken. Zij delen vervolgens hun enthousiasme binnen hun afdeling en laten zien dat digitalisering het werk écht leuker, sneller en makkelijk maakt. Zo ontstaat draagvlak. Naast het opleiden of bijscholen van het huidige team, adviseren we in sommige gevallen om ook een aantal mensen met BIM-kennis aan te trekken. Hierdoor is er na de implementatie voldoende kennis om verder aan de slag te gaan met BIM en doen de medewerkers dit écht samen.”

“Wanneer de organisatie ingericht is op de nieuwe manier van werken, geven we presentaties en trainingen. Hiermee laten we zien hoe medewerkers de nieuwe werkmethode kunnen gebruiken. Vervolgens kan de organisatie aan de slag. Vanzelfsprekend zijn wij dan nog stand-by om vragen te beantwoorden of zaken aan te passen. Ons werk is nooit écht klaar.” Het werken met BIM vraagt om een investering, maar meestal verdien je deze gemakkelijk terug. “Met deze manier van werken wordt niet alleen duidelijk hoe jouw proces eruit ziet, maar krijg je hier ook weer grip op. Digitalisering, bijvoorbeeld door BIM, helpt om efficiënter, sneller en foutlozer te werken.”

Gebiedsontwikkelaar BPD over Root

BPD heeft als gebiedsontwikkelaar veel contact met ketenpartners die met BIM (willen) werken. Zelf bekende de organisatie nog geen kleur op dit gebied. Erik van der Wal, Manager Digital bij BPD: “Binnen onze organisatie zijn verschillende geluiden over BIM. Daarom schreven we een advies waarin staat hoe BPD om kan gaan met het veranderende speelveld in relatie tot digitalisering in de keten. Hoe kunnen wij BIM als opdrachtgever inzetten? Root was als consultant betrokken bij dit proces.”

Erik vervolgt: “BPD zocht een partner uit het veld die bekend is met wat er binnen bedrijven speelt op het gebied van BIM en digitalisering en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Na gesprekken met meerdere partijen maakten we de keuze voor Root. Mede-eigenaar Paul Bos bracht veel expertise in, zowel door zijn eigen kennis en ervaring als zijn grote netwerk.”

BPD startte met een uitgebreide analyse. “Om de context te schetsen ontwikkelden we een pre-read, waarin beschreven wordt wat BIM is en voor BPD kan betekenen. Met dit document als uitgangspunt voerden we gesprekken met medewerkers uit alle lagen van onze organisatie, op basis waarvan we de behoeften in kaart brachten. Ook gingen we met bouwpartners in gesprek over hun ervaringen en keken we wat opdrachtgevers doen op dit gebied. De analyse vormde de basis voor een nieuwe visie en ambitie op het gebied van digitalisering. Daarnaast formuleerden we verschillende strategische pijlers en praktische doelstellingen.”

“Ik vond de samenwerking met Root heel prettig. Tijdens dit hele proces vulde Root onze kennis en ervaring aan, hield het bureau ons scherp en hielp het aannames valideren. Paul bekijkt ons proces bovendien vanuit andere invalshoeken. Zo stelde hij voor om een lab te creëren om te blijven ontwikkelen en innoveren op het gebied van digitalisatie. Dit idee hebben we omarmd. De context en het belang van digitalisering zijn inmiddels duidelijk. We koppelen nu het advies aan de digitale transformatie waarmee we bezig zijn.”

“Root vulde onze kennis aan en kon aannames valideren. Paul bekijkt ons proces bovendien vanuit andere invalshoeken. Zo stelde hij voor om een lab te creëren om te blijven ontwikkelen en innoveren op het gebied van digitalisatie. Dit idee hebben we omarmd.”
Erik van der Wal, Manager Digital BPD

Erik van der Wal, Manager Digital BPD. Fotografie: Raymond de Vries.

Cursussen en trainingen op maat
Als onderdeel van BIM-implementaties binnen bedrijven, maar ook losstaand hiervan, geeft Root regelmatig cursussen en trainingen op maat. Bijvoorbeeld over de softwareprogramma’s Solibri en Dynamo, die het mogelijk maken om efficiënter, gemakkelijker en met meer plezier te werken. Martijn Groenewoud en Joris Wiegman geven regelmatig van deze cursussen. Beiden hebben veel kennis van de softwareprogramma’s waarover ze trainingen geven en werken hier zelf ook dagelijks mee.

Martijn: “Mijn expertise ligt op het gebied van Solibri. Al tijdens mijn opleiding maakte ik kennis met dit programma. Sindsdien gebruik ik het om steeds slimmer te werken. Als BIM-engineer werk ik, naast het geven van cursussen, heel veel met het programma en ik zit in de Solibri-gebruikersgroep. Zo blijf ik mijn kennis uitbreiden. Een belangrijke meerwaarde tijdens de cursussen en trainingen die ik geef. Solibri wordt door veel opdrachtgevers gebruikt voor

Een clash controle is een controle van een BIM-model op fouten. Clash controles zijn onmisbaar om te zorgen voor een betrouwbaar en dus bruikbaar model. Met behulp van het programma Solibri kun je geautomatiseerd clash controles van data in modellen uitvoeren.

van projecten, maar heeft nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je met een

Om daadwerkelijk te bouwen met behulp van een BIM, is het belangrijk dat de informatie in het model klopt. Daarom moet het model goed gecheckt worden. Dit noemen we een modelcheck. Er bestaan verschillende methodes en programma’s om modellen te controleren op fouten. Bij Root gebruiken we het programma Solibri om geautomatiseerd de data in modellen te controleren.

eenvoudig modellen, van bijvoorbeeld een architect en leverancier, vergelijken en deze controleren op verschillen. Daarnaast kun je met behulp van Solibri hoeveelheden afleiden en data in modellen geautomatiseerd controleren.” Joris’ expertise ligt op het gebied van Dynamo: “Ook ik verdiepte me hier al tijdens mijn studie in. Bij Root krijg ik de mogelijkheid om hiermee door te gaan en me steeds verder te ontwikkelen. Dynamo is een uitbreiding van Revit waarmee je door middel van simpele scripts zaken kunt automatiseren. Het programma wordt bijvoorbeeld veel gebruikt bij herhalingen. Wanneer je bijvoorbeeld vijfhonderd keer bepaalde data moet toevoegen, kun je Dynamo gebruiken om te zorgen dat dit automatisch gebeurt. Zo wordt het werk leuker, bespaar je veel tijd en voorkom je fouten.”

De inhoud van de cursussen en trainingen van Root wordt volledig afgestemd op de behoeften van de opdrachtgever. “Voorafgaand inventariseren we welke wensen en doelen er zijn”, vertelt Martijn. “Aan de hand hiervan bepalen we het programma. Soms verzorgen we basiscursussen met een stap-voor-stap uitleg. In andere gevallen gaat het juist om verdieping en gaan we aan de slag met specifieke vragen om meer uit Solibri en Dynamo te halen.” Joris vult aan: “Ik gaf bijvoorbeeld een introductiecursus Dynamo als onderdeel van een BIM-implementatie. Hierbij laat ik deelnemers kennismaken met het programma. Ik vertel niet alleen wat het inhoudt en wat je ermee kunt, maar laat ook zien hoe je een script kunt opbouwen. Zo krijgen cursisten gevoel bij Dynamo en kunnen ze er echt mee aan de slag. Een ander soort cursus gaf ik bij een architectenbureau dat al met Dynamo werkte. Voor hen bouwde ik een aantal tools, onder meer voor het maken van back-ups van BIM-modellen en het plotten en printen van tekeningen. Tijdens een cursus legde ik in detail uit hoe ik dit had gedaan. Zo kunnen de deelnemers verder met deze tools, ze eventueel uitbreiden en in de toekomst ook zelf dit soort tools maken.” Martijn: “Hoe een cursus er ook uitziet, na afloop beschikken deelnemers over veel nieuwe kennis, waarmee ze actief aan de slag kunnen. Goede nazorg vinden we belangrijk. Bij vragen kan men altijd nog even contact opnemen, de lijnen tussen Root en onze opdrachtgevers zijn kort.”

Bouw- en ontwikkelbedrijf VORM over Root

VORM is één van de grotere ontwikkelaars van Nederland met een evengrote ambitie.

Een BIM-manager initieert en managet alle BIM-processen in een organisatie. Deze persoon houdt zich zowel bezig met het beleid en de technologie, als met het aansturen van mensen. De BIM-manager zorgt voor de kaders binnen een organisatie om projecten met BIM uit te kunnen voeren, zet dit proces in gang en ziet hierop toe.

Pim van Meer: “Wij willen de beste digitale ontwikkelaar en bouwer van Nederland worden. Hiervoor zijn we bezig met een omschakeling op BIM-gebied, waarbij we al aan de voorkant van het proces – vanaf het SO – met BIM gaan werken. Hier is enorm veel winst te behalen. Root hielp VORM met de ontwikkeling van een holdingbrede 3D-werkmethodiek.”

Pim vervolgt: “Op zoek naar een partij die met ons mee kon denken, vroegen we aan de markt wie de beste BIM-specialist van Nederland was. Root was één van de drie bedrijf die naar voren kwamen en die we vroegen een plan van aanpak te maken. Dit werd de partij waarmee we besloten in zee te gaan! Root is een van de meest ervaren bedrijven van Nederland op het gebied van BIM en digitalisering. Het beschikt over de hardcore technische-BIM-kennis die wij nodig hebben om digitaal vastgoed ontwikkelen voor iedereen toegankelijk te maken.”

Pim maakte zelf een opzet voor een holdingbrede Solibri werkmethodiek, want iedereen kijkt in het BIM bij VORM. Hij vroeg Root om deze verder uit te werken en naar een hoger niveau te tillen. Per afdeling moest er een werkmethodiek komen met specifieke classificaties, information take-off’s en checks om de project specifieke risico’s inzichtelijk te maken. “Tom Terpstra ging hier namens Root mee aan de slag. Met zijn expertise op dit gebied kon hij goed met ons meedenken. Bovendien is het heel prettig om met hem, en zijn collega’s, samen te werken. Inmiddels staat er een werkmethodiek van een hoog niveau.”

“Ook voor training van onze mensen op het gebied van Solibri schakelen we Root in. Hier biedt Tom – en Root – eveneens een enorme meerwaarde. Root houdt zich elke dag bezig met de problemen waar wij als bouwers of (concept)ontwikkelaars tegenaanlopen. Hierdoor kunnen zij als geen ander mensen hierin trainen op een manier die ervoor zorgt dat zij de software optimaal kunnen gebruiken. Deze mannen heb je nodig in de strijd tegen onwetendheid! Ik ben reuze-enthousiast over Root en haar team.”

“Root houdt zich elke dag bezig met de problemen waar wij als bouwers of (concept)ontwikkelaars tegenaanlopen. Hierdoor kunnen zij als geen ander mensen hierin trainen op een manier die ervoor zorgt dat zij de software optimaal kunnen gebruiken. Deze mannen heb je nodig in de strijd tegen onwetendheid!”
Pim van Meer, BIM-Manager VORM

Kennis delen door presentaties op scholen en congressen
Kennisdeling is een belangrijke pijler van Root. We geven hier invulling aan door middel van advies, implementaties en cursussen voor opdrachtgevers, maar ook door presentaties op scholen en tijdens congressen en evenementen. Daarnaast heeft Root een eigen kennisbank, waar we kennis delen over engineers- en advieswerk. De artikelen binnen de kennisbank helpen de markt om zelf aan de slag te gaan met digitalisering en zo sneller, efficiënter en met meer plezier te werken.

Tom Terpstra: “Om onze kennis verder te delen en op te hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, houden we aansluiting bij universiteiten, hogescholen en mbo’s. We denken mee over de inrichting van opleidingen en opbouw van curricula – bijvoorbeeld bij Hogeschool Utrecht – en geven regelmatig presentaties – bijvoorbeeld bij TU Delft, Avans Hogeschool, Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en MBO Harderwijk. Hiermee laten we studenten kennismaken met Root, ons werkgebied en dragen we er aan bij dat studenten na hun afstuderen over de juiste kennis beschikken. Als voorloper op het gebied van BIM kunnen onze collega’s als geen ander vertellen over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Om onze presentaties zo interessant en relevant mogelijk te maken, stemmen we deze af op de voorkennis van studenten en eventuele wensen vanuit de opleiding.”

Naast presentaties op scholen, wordt Root regelmatig gevraagd te spreken tijdens congressen en evenementen. Zoals de jaarlijkse BIM Praktijkdag: een van de grootste jaarlijkse congressen op dit gebied in Nederland. “Congressen zoals de BIM Praktijkdag zijn een ideale gelegenheid om onze kennis te delen”, vindt Tom. “Het is een eer – en vooral ook heel erg leuk – om hier aan een groot publiek te mogen vertellen met wat voor innovatieve projecten wij bezig zijn. Ook op de Bouwbeurs delen we regelmatig ons verhaal, met een focus op innovatie en digitalisering.”

Veel kennis en verbonden met de praktijk
De meerwaarde die Root biedt, zit in de eerste plaats in onze ruime kennis en ervaring. Tom: “Wij beschikken over ontzettend veel kennis van BIM en digitalisering. We zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bouw- en vastgoedwereld en nauw betrokken bij initiatieven op het gebied van digitalisering in de bouw. Zo is Root intensief betrokken bij de DigiDealGo, het BIM-loket, buildingSMART Benelux en Stumico. Het maken van BIM-modellen is bovendien nog steeds een groot onderdeel van wat Root doet. Wij werken hier al jarenlang dagelijks mee. De combinatie van engineering en advies, maakt dat wij op beide gebieden sterker staan. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld de bouwkundige kennis van onze engineers gebruiken in onze adviezen en bij implementaties. Onze kennis en ervaring gaat samen met een enorme drive. We zijn innovatief, kritisch en altijd op zoek naar verbetering. Hierdoor zien we kansen om slimmer, sneller en efficiënter te werken, bijvoorbeeld door repeterend werk te automatiseren. Hierdoor houden medewerkers tijd over en wordt hun werk leuker.”

Tekst: Kim Schoot
Fotografie: Marieke Wijntjes
Gepubliceerd: 10 september 2020

Website: van Wijnen
Website: BPD
Website: VORM

Gerelateerde artikelen
De weg naar digitaal vastgoedbeheer
Unieke 3d-modellen als voorbereiding op een grootse renovatie

Gerelateerde projecten
Dynamo cursus van Aken, Eindhoven
Werkmethodiek VORM Holding, Papendrecht
BPD, Amsterdam

Publicatie
Root — Nieuwsbrief


Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Ronald van Aggelen

Directeur
rva@root-bv.nl

Paul Bos

Directeur
pbo@root-bv.nl

Martijn Groenewoud

BIM-Engineer
mgr@root-bv.nl

Joris Wiegman

BIM-Engineer
jwi@root-bv.nl

Tom Terpstra

Senior BIM-Adviseur
info@root-bv.nl

Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief