Engineering volgens Root

Engineering is de core business van Root. De tak van sport waar wij ons het meest mee bezig houden. Of het nu gaat om woningbouw of utiliteitprojecten: we nemen de engineering graag uit handen en ontwikkelen een

Een Bouwwerk Informatie Model – oftewel BIM – is een digitale driedimensionale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. In een BIM kunnen gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd worden. De kern van het BIM is een 3D-model, de geometrie. Dit model fungeert als een informatiekapstok voor het koppelen van gegevens met andere informatiebronsystemen (linked data). Het werken met BIM is inmiddels gemeengoed in ontwerp en realisatie binnen de bouwsector en breidt zich langzaam uit naar beheer, onderhoud en exploitatie.

waar je als opdrachtgever van op aan kunt. Bovendien helpen onze modellen je efficiënter te werken en tijd en kosten te besparen. Root-collega’s Gerben van der Hoeff, Frits van den Berg en Alfred de Groot nemen je mee in onze werkwijze en geven een kijkje in de keuken bij de projecten Plaza West, drie grote appartementencomplexen in Haarlem, en Inntel Hotels Den Haag Marina Beach.

Uitgebreid voortraject
Voordat we bij Root aan de slag gaan met de daadwerkelijke engineering, gaat er heel wat aan vooraf. Senior BIM-engineer Gerben van der Hoeff vertelt: “Aan de hand van de vraag van een opdrachtgever brengen wij de opdracht in kaart. We maken een analyse, waarin we de uitgangspunten voor het model op een rij zetten en afstemmen. Wat deze uitgangspunten zijn verschilt per opdrachtgever. De een kiest ervoor om de basis ILS aan te houden, de ander vult deze aan met eigen specificaties. Wanneer de uitgangspunten zijn afgestemd en de verwachtingen van beide kanten duidelijk zijn, starten we met de analyse van een ontwerp. Wat is er te zien op de tekeningen van de architect en van eventuele andere partijen? En welke informatie staat in het bestek? Hoe beter het ontwerp en hoe meer gegevens we hebben, hoe makkelijker we de vertaling naar een BIM kunnen maken.”

De BIM-engineers van Root gaan aan de slag met de beschikbare informatie, controleren of deze juist is en overeenkomt met de uitgangspunten van de opdrachtgever. Kloppen de gegevens in het bestek? Gaat de aannemer het gebouw daadwerkelijk zo maken? En welke materialen worden precies gebruikt? Gerben: “We gebruiken een plattegrond waarop we alle uitgangspunten van het gebouw vastleggen – zoals wanden, het soort kozijn en de vloerafwerking. Deze uitgangspunten leggen we voor aan de opdrachtgever, waarna we eventueel nog zaken aanpassen. Pas als alles is afgestemd, gaan we met het BIM-model aan de slag.”

“Uit de analyse komt vaak veel naar voren – de bouwbesluitadviseur adviseert bijvoorbeeld in verband met de eisen aan geluidswering een ander soort kozijn dan de architect heeft getekend. Al deze zaken bespreken we met het projectteam, we maken keuzes en leggen deze vast.”
Alfred de Groot, Senior BIM-Engineer Root

Plaza West: een betrouwbaar model om efficiënt te bouwen
Eind 2019 startte Root met de

BIM engineering is het proces waarbij een ontwerp van een architect wordt vertaald naar een technisch ontwerp of uitvoeringsgereed ontwerp, uitgewerkt in een BIM model. Dit proces verloopt via verschillende stappen. Allereerst leggen we de technische uitgangspunten vast. We verzamelen de stukken over het project uit voorgaande fases en maken een analyse, waarbij we mogelijke valkuilen en problemen tackelen. Vervolgens schetsen we de details van het project, waarbij we de ideeën van de architect op een maakbare manier uitwerken. Ook checken we of alle stukken voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo zorgen we ervoor dat alles wanneer we starten met modelleren afgestemd, duidelijk, uitvoerbaar en kloppend is en kunnen we snel en efficiënt werken en betrouwbare modellen leveren. Alle modellen worden voor opleveren nog eens volledig gecontroleerd.

van Plaza West voor Bouwbedrijf M.J. de Nijs. Senior BIM-engineer en projectleider Alfred de Groot vertelt: “In december kreeg Root opdracht voor het project. In mei gingen de palen in de grond en startte de bouw. Dit betekende dat de engineering heel snel plaats moest vinden. Dat is gelukt!”

Plaza West bestaat uit drie gebouwen met in totaal ruim 300 appartementen, 3500 m2 commerciële ruimte en een parkeerkelder. Kenmerkend voor de drie gebouwen is het gebruik van verschillende gevelstenen, metselwerkverbanden en detaillering, waardoor elke beuk een eigen identiteit krijgt. Alfred: “Bij een project als dit nemen wij het initiatief en begeleiden en ontzorgen we de aannemer volledig. Zoals Gerben al vertelde, gebruiken we de eerste weken om de technische uitgangspunten vast te leggen. We verzamelden alle stukken over het project uit voorgaande fases, bijvoorbeeld van de architect, adviseurs en installateurs, en maakten een analyse. Onze ruime ervaring zorgt ervoor dat wij snel mogelijke valkuilen en problemen zien en kunnen tackelen. Uit de analyse komt vaak veel naar voren – de bouwbesluitadviseur adviseert bijvoorbeeld in verband met de eisen aan geluidswering een ander soort kozijn dan de architect heeft getekend. Al deze zaken bespreken we met het projectteam, we maken keuzes en leggen deze vast.”

Bart Arends (De Nijs), Joeri Koehof (De Nijs) en Alfred de Groot (Root) op de bouwplaats van Plaza West, Haarlem.

Bouwkundige kennis als kracht
“Onze bouwkundige kennis is onze kracht”, stelt Gerben. “Bij Root werken mensen met een achtergrond in de architectuur – zoals ik – en de aannemerij. De verschillende specialismen binnen Root zorgen ervoor dat we informatie goed kunnen vertalen naar een betrouwbaar model. We hebben veel kennis van hoe gebouwen gemaakt worden, van de ‘spelregels’ en de mate waarin je hiervan af kunt wijken. Ook kunnen we bouwkundige projecten op regelgeving beoordelen. We zijn geen toetsende partij, maar weten wel veel van wet- en regelgeving. Hierdoor valt het ons direct op wanneer bijvoorbeeld een gang niet breed genoeg is of een deur te smal. Het is voor ons een tweede natuur om hierop te letten.”

De volgende stap bij de engineering van Plaza West was het schetsen van de details van het project. Hierbij werken we de ideeën van de architect – zoals de diepte en hoogte van een kozijn en het type hekwerk – op een maakbare manier uit. Onze bouwkundige kennis komt hierbij goed van pas. Alfred: “Deze kennis zorgt ervoor dat we al snel zien wanneer een detail niet uitvoerbaar is en een alternatief voorstellen waarbij het beeld zoals de architect dit voor ogen heeft zoveel mogelijk overeind blijft. Deze oplossing verwerken we na goedkeuring in het model. Ook checken we of alle stukken voldoen aan de wet- en regelgeving. Wanneer we starten met modelleren is alles helemaal duidelijk, uitvoerbaar en volgens de regels. Zo kunnen wij snel en efficiënt werken en verloopt ook de bouw op die manier.”

Joeri Koehof, BIM-manager De Nijs: “Modelleren is een vak. Root verstaat dat vak als geen ander. Bij De Nijs zien we een belangrijk verschil tussen een ontwerp-BIM en een technisch BIM, dat we nodig hebben voor de realisatie van projecten. In het geval van Plaza West vroegen we Root om een integraal afgestemd uitvoeringsgereed ontwerp te maken. De werkwijze van het Amersfoortse bedrijf beviel goed. De voorbereidende fase was intensief, maar werkte prettig en het leverde veel op. Door de hoge kwaliteit van het BIM-model – als gevolg van de goede voorbereiding en afstemming vooraf – konden we strakker aan de slag met de werkvoorbereiding. Het BIM bood veel inzichten en zorgde voor een gestroomlijnd proces. Gedurende de bouw hebben we bijna geen tekening verstuurd. Alle informatie die de aannemers nodig hadden stond in het model. En ook de controle van informatie die zij bij ons aanleverden ging hierdoor sneller.”

“Modelleren is een vak. De werkwijze van Root beviel goed. Door de hoge kwaliteit van het BIM-model – als gevolg van de goede voorbereiding en afstemming vooraf – konden we strakker aan de slag met de werkvoorbereiding.”
Joeri Koehof, BIM-manager Bouwbedrijf De Nijs

Modelleren en controleren
Om de uitdagende deadline van Plaza West te halen was het belangrijk om efficiënt te werken, maar ook om modellen te leveren die volledig betrouwbaar zijn. Alfred: “Om hiervoor te zorgen, controleren we onze modellen altijd van begin tot eind. Zo weten we zeker dat het BIM klopt en volledig is. Deze wetenschap betekent een grote winst voor onze opdrachtgever. Die kan hierdoor gegevens, bijvoorbeeld de hoeveelheid metselwerk, afleiden uit het model, zonder deze zelf nog te hoeven controleren. Dit scheelt veel tijd en voorkomt extra kosten of vertraging door fouten in modellen. Op onze modellen kun je rekenen en plannen.”

Gerben vult aan: “Wij bieden geen model, maar een oplossing. Een model maken dat niet alleen voldoet, maar ook betrouwbaar is: dat is de kunst. Tijdens de bouw worden veel ontwerpmodellen gemaakt, maar die zijn lang niet altijd compleet. Het model van de architect heeft een ander doel dan het model dat de aannemer wenst. Voor de architect staat vaak de esthetiek op de eerste plaats, terwijl de aannemer op betrouwbare wijze hoeveelheden uit het model wil kunnen afleiden. Betrouwbaarheid staat bij ons heel hoog in het vaandel. Een aannemer heeft niets aan een model dat niet klopt. Wij checken daarom alle gegevens die we in het model zetten. Of de hoeveelheden kloppen, goed zijn gecategoriseerd én voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Uit een kloppend model kun je op een betrouwbare manier hoeveelheden materialen aflezen en bijvoorbeeld bestellen. Het vermindert risico’s, zorgt voor efficiëntie en maakt dat je de kosten van het model snel terugverdient.”

Om te modelleren gebruikt Root de pakketten Archicad en Revit. “We kiezen het pakket dat het best past bij de opdracht en/of de wensen van de opdrachtgever”, vertelt Gerben. “Hiermee maken we een export naar

IFC is een afkorting van Industry Foundation Classes. Deze open standaard, die gebruikt wordt bij openBIM, is bedoeld om modelinformatie uit te wisselen over de objecten binnen een model en hun eigenschappen. IFC is een open, internationale standaard en kan gebruikt worden door alle bouwpartijen.

, die voldoet aan het BIM protocol en de

De BIM basis ILS is een basis informatieleveringsspecificatie die gebruikt wordt door een steeds groter aantal partijen in de bouw. De ILS is een eerste stap op weg naar eenduidige, correcte, volledige, uitwisselbare, gestructureerde en herbruikbare informatie. De BIM basis ILS heeft antwoord op de vraag: hoe gaan we informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen.

en desgewenst aan de ILS Ontwerp en Engineering. Voorafgaand aan het project stemmen we met de opdrachtgever af hoe deze export er precies uit moet komen te zien. Het controleren van modellen doen we met behulp van Solibri. Wanneer we een BIM opleveren is dit compleet en gecheckt. Al is het natuurlijk altijd mogelijk om nog zaken toe te voegen. Een tekening is een momentopname, maar een BIM is een levend model. Het is altijd actueel.”

Bart Arends (De Nijs), Alfred de Groot (Root) en Joeri Koehof (De Nijs) op de bouwplaats van Plaza West, Haarlem.

Inntel Hotels Den Haag Marina Beach
Een ander voorbeeld van een project waarvoor wij de engineering verzorgden, is Inntel Hotels Den Haag Marina Beach. Boele & van Eesteren is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Het bedrijf wilde dit hotel graag bouwen met behulp van een model, maar beschikte enkel over tekeningen van de architect. Senior BIM-engineer en projectleider Frits van den Berg: “Boele & van Eesteren schakelde Root in om een BIM van het hotel te maken. Een geweldige uitdaging! Inntel Hotels Den Haag Marina Beach is een bijzonder en complex gebouw. Het heeft een volledig glazen pui en heel veel schuine hoeken, vaak zelfs op halve graden. Dit is heel ingewikkeld om te modelleren. In het voortraject moet je bij een project als dit alle details uitdenken en elk hoekje in 2d uittekenen. Pas daarna kun je aan de slag met een model.” Naast de vele schuinen hoeken, vormde ook de gedetailleerde infinitypool van het hotel een uitdaging voor Frits en zijn collega’s. “Een zwembad zoals dit hadden we nog nooit eerder gemodelleerd. Het vereiste veel uitzoekwerk. Maar het resultaat mag er zijn!”

Ook bij de engineering van dit hotel was bouwkundige kennis onmisbaar. “Dit project kent geen enkel standaard detail”, vertelt Frits. “Wanneer je als bouwkundige net van school komt, is het modelleren hiervan daardoor bijna niet te doen. Root heeft echter genoeg kennis in huis om hier innovatief mee aan de slag te gaan. We gaan uit van standaarden, maar kijken vervolgens of iets ook uitvoerbaar is, en zo niet: of het dan net wat anders wél kan. Zo ontstaat een nieuw ontwerp met details die de opdrachtgever vaak niet voor mogelijk houdt.”

“Het BIM-model van Root gaf ons vertrouwen in de bouwplannen. We wisten dat het ontwerp niet alleen technisch klopte, maar ook voldeed aan de wet- en regelgeving. Voorheen zette ik de betrokken partijen één voor één aan de slag. Root zorgde er echter voor dat er vanaf de start al zoveel informatie in het model beschikbaar was, dat ik meerdere partijen tegelijk kon aansturen.”
Martijn Vuik, Projectcoördinator Boele & van Eesteren

Meedenken
Vanuit Root werkten we met twee man aan Inntel Hotels Den Haag Marina Beach, met waar nodig extra ondersteuning. Frits: “Ik was projectleider, maar werkte zelf ook mee aan de engineering. Dat vind ik niet alleen leuk, maar is ook een must bij dit soort ingewikkelde klussen. Zo was ik altijd inhoudelijk op de hoogte.”

Root is veel meer dan een ‘tekenbureau’. Frits vertelt: “We doorlopen het engineeringsproces samen met onze opdrachtgever. Hierbij geven we advies, denken we mee en zoeken we samen naar goede oplossingen. Een heel simpel voorbeeld daarvan: in het BIM nummerden we de kamers, zodat je gemakkelijk een specifieke hotelkamer kunt bekijken. Een kleine moeite voor ons, maar het maakt het model veel beter werkbaar voor de opdrachtgever. Veel opdrachtgevers waarderen ons om onze ideeën. Binnen Root houden we kennis niet voor onszelf. We willen deze juist delen en onze opdrachtgever iets leren. We gaan altijd wat verder dan we in een offerte aanbieden. Gedurende het project onderhouden we bovendien contact met alle betrokken partijen en houden wij hen ook op de hoogte.”

BIM waar je op kunt bouwen

Martijn Vuik van Boele & van Eesteren was projectcoördinator van het ontwerp tot aan de uitvoering van Inntel Hotels Den Haag Marina Beach. Hij vertelt: “Wij kunnen ons heel erg vinden in de werkwijze van Root. Deze gaf zelfs de doorslag om samen in zee te gaan. Ook bij Boele & van Eesteren vinden we het belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de basis klopt en deze vervolgens – op basis van complete details en haalbare en kloppende technische informatie – te verwerken tot een BIM. Zeker bij een uitdagend project als dit. Als we ons tijdens bouw nog hadden moeten buigen over alles wat niet klopte, hadden we nooit zo snel kunnen bouwen.”

“Root is proactief en denkt met ons mee”, vervolgt Martijn. “Frits en zijn collega’s beten zich vast in de ingewikkelde gevel. Ze keken wat ze tegenkwamen, wat niet klopte in het ontwerp en vooral: wat we hieraan konden doen. Bij problemen kwamen ze direct met meerdere oplossingen en ideeën. Dit was voor ons heel fijn. Het BIM-model van Root gaf ons vertrouwen in de bouwplannen. We wisten dat het ontwerp niet alleen technisch klopte, maar ook voldeed aan de wet- en regelgeving. Voorheen zette ik de betrokken partijen één voor één aan de slag. Root zorgde er echter voor dat er vanaf de start al zoveel informatie in het model beschikbaar was, dat ik meerdere partijen tegelijk kon aansturen. Dit scheelde enorm veel tijd in de werkvoorbereiding.”

Alfred de Groot (Root), Bart Arends (De Nijs) en Joeri Koehof (De Nijs) op de bouwplaats van Plaza West, Haarlem.

Prettige samenwerking
Zowel Boele & van Eesteren als De Nijs kijken met plezier terug op de samenwerking met Root. “Het BIM is voor ons de basis: dit bouwen we”, vertelt Joeri. “We gebruiken het om te coördineren, controleren, kopen ermee in en plaatsen het op de bouwplaats. Het is dus heel belangrijk dat dit klopt en volledig is. Root zorgt daarvoor én werkt daarbij op een hele prettige manier. Root is een platte organisatie die snel kan schakelen. Als wij contact opnemen met een vraag, helpen ze ons altijd snel. Bovendien is het bedrijf niet zo groot, waardoor je iedereen kent en het niveau stabiel hoog is. En nog een extra: Root heeft oog voor innovatie. De medewerkers kijken steeds hoe het sneller, makkelijker en beter kan. Dat vind ik als opdrachtgever heel prettig.”

Martijn vult aan: “Root is een heel open bedrijf dat zelfstandig werkt, snel en prettig communiceert en actief achter ons en onze onderaannemers aan zat. Het bedrijf kijkt echt naar hoe de aannemer werkt en denkt mee in dit proces. Het model is hierbij niet het doel maar een hulpmiddel. Ook tijdens de uitvoering van Inntel Hotels Den Haag Marina Beach bleef Root betrokken. Frits en zijn collega’s waren altijd bereikbaar om zaken uit te zoeken of te verduidelijken. Het is heel prettig om samen te werken met een partij die zich ook verantwoordelijk voelt voor de uitwerking. Die kritisch is naar ons in plaats van dat wij hen moeten attenderen op fouten. Root ontzorgde ons compleet.”

Tekst: Kim Schoot
Fotografie: Marieke Wijntjes
Gepubliceerd: 10 september 2020

Website: Bouwbedrijf M.J. de Nijs
Website: Boele & van Eesteren

Gerelateerd artikel
Bouwcombinatie UBA-De Nijs werkt samen met Root aan The Mayor

Gerelateerde projecten
Plaza West, Haarlem
Inntel Hotels Marina Beach, Scheveningen

Publicatie
Root — Nieuwsbrief


Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Gerben van der Hoeff

Senior BIM-Engineer
info@root-bv.nl

Alfred de Groot

Senior BIM-Engineer
adg@root-bv.nl

Frits van den Berg

Senior BIM-Engineer
info@root-bv.nl

Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief