Standaardiseren blijft een dingetje

Je bent ze vast wel eens tegengekomen of er misschien zelfs tegenaan gelopen:

Property Sets en User Defined Property Sets zijn belangrijke begrippen binnen de Industry Foundation Classes (IFC), een open standaard voor het uitwisselen van Building Information Model (BIM)-gegevens tussen diverse softwaretoepassingen in de bouw- en vastgoedsector.

Reguliere Property Sets in IFC:
Property Sets in IFC bestaan uit sets van eigenschappen die aan BIM-entiteiten kunnen worden toegewezen, zoals afmetingen, materialen en locatie. Ze dragen bij aan een gestructureerde beschrijving van elementen. BuildingSMART speelt een centrale rol bij de standaardisatie van deze eigenschappen.

User Defined Property Sets in IFC:
User Defined Property Sets (UDPS) is een set van eigenschappen die door gebruikers zelf gedefinieerd kan worden en geeft ze de vrijheid om extra eigenschappen toe te voegen die niet standaard in IFC zijn opgenomen, zoals duurzaamheid en energie-efficiëntie. Dit vergroot de bruikbaarheid van IFC en maakt aanpassingen mogelijk op basis van specifieke projectbehoeften.

of properties met bedrijfsspecifieke naamgevingen. De oorspronkelijke bedoeling van custom propertysets is begrijpelijk. Ze zorgen ervoor dat medewerkers op de werkvloer maar naar één propertyset hoeven te kijken met daarin alle gevalideerde gegevens. Het is belangrijk dat deze gegevens duidelijk worden gepresenteerd, zodat de focus kan liggen op de kerntaken van de gebruiker. Custom propertysets worden in ons land dan ook veelvuldig toegepast.

Poldermodel

Maar, Nederland zou Nederland niet zijn als ze niet de formulering of naamgeving van propertysets en/of properties in een poldermodel zou duwen. Het gevolg? Veel verschillende naamgevingen van custom propertysets en properties. Hierdoor moeten partijen bij ieder project opnieuw onderzoeken waar zij hun informatie vandaan moeten halen en of zij hun werkomgeving moeten aanpassen omdat een propertyset of property net anders geformuleerd is. Dit zorgt voor veel frustratie.

“Hoe fijn zou het zijn als die motor al klaar zou staan? Als je alleen nog maar hoeft in te stappen en de trein je brengt waar je wilt wezen?”
Juun Steen, Senior BIM-adviseur Root

Optimale informatieverstrekking
In mijn dagelijks werk adviseer ik onze opdrachtgevers en maak ik ze bewust van de impact als men niet standaardiseert. Iedereen die deelneemt aan het BIM-proces beseft dat het doel van het maken van datamodellen (BIM) onder andere is dat er een optimale informatieverstrekking kan plaatsvinden. Dit gebeurt bij voorkeur in een gedigitaliseerd landschap, om zo de vindbaarheid te vergemakkelijken en bruikbaarheid te stimuleren al dan niet te automatiseren. Maar is deze manier van werken wel echt zo efficiënt?

In BIMmend Nederland bedenkt iedereen een eigen

ILS is de afkorting van informatieleveringsspecificatie. Een ILS omschrijft welke informatie een BIM-model minimaal moet omvatten en waar de opdrachtgever het BIM voor wil gaan gebruiken. Deze specificatie wordt opgesteld door de opdrachtgever, is onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en regelt de overdracht van gegevens. Ook kan in de ILS worden opgenomen aan welke eisen een digitaal bouwwerk moet voldoen tijdens de verschillende fasen, welke bestandsformaten en open standaarden worden gebruikt en welke informatie aangeleverd moet worden bij tussentijdse BIM-leveringen.

en kijken we allemaal naar ons eigen proces en onze eigen informatiebehoefte. Dit juich ik toe, maar hierdoor wordt wél net de stap gemist om zaken écht te standaardiseren. Iedereen bouwt een eigen ‘motor’, zodat daarna de ‘treintjes’ kunnen gaan rijden. Hoe fijn zou het zijn als die motor al klaar zou staan? Als je alleen nog maar hoeft in te stappen en de trein je brengt waar je wilt wezen?

Standaardiseren blijft een dingetje (Juun Steen)

De auteur oogt ontspannen na het schrijven van een opiniestuk.

Een standaard voorgedefinieerde custom propertyset
Daarom pleit ik voor een toevoeging in de volgende versie van de BIM basis ILS – of nu al als addendum – bestaande uit een standaard voorgedefinieerde custom propertyset, waarbij de naamgeving voor iedereen begrijpelijk, herkenbaar en herleidbaar is. Eén set die ervoor zorgt dat je écht meteen efficiënt van start kunt, omdat de werkomgevingen klaar staan.

De eerste stap hierbij is het vaststellen van een vaste naamgeving voor een custom propertyset. Vervolgens kunnen we de naamgevingen van properties ter discussie stellen. Ik zal een voorzetje doen. Met de ontwikkeling van allerlei ILS’en zou mijn eerste ingeving zijn om te gaan voor een custom propertyset met naamgeving “ILS”. Daarmee wordt iedere ILS ondervangen.

Lijkt een standaard voorgedefinieerde custom propertyset jou ook wel wat? En heb je hier ideeën over? Laat dan van je horen. Medestrijders zijn van harte welkom!

Tekst: Juun Steen
Redactie: Kim Schoot
Gepubliceerd: 11 september 2023

Social media

Root op LinkedIn

Root op Instagram

Gerelateerde artikelen

“Root zorgt voor de kennis en ervaring die wij missen”

De weg naar digitaal vastgoedbeheer


Artikelen over propertysets
LoadBearing = false
User Defined PropertySet ILS O&E


Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Juun Steen

Senior BIM-adviseur
jst@root-bv.nl

Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief