Betrokken bij veel initiatieven

Root is betrokken bij veel initiatieven in de BIM-wereld. We spelen een actieve rol binnen diverse organisaties en platformen in ons vakgebied, bezoeken bijeenkomsten en geven regelmatig presentaties. We willen onze kennis en onze kijk op zaken graag delen en met anderen meedenken. Meestal gevraagd, maar soms ook ongevraagd – zonder dat dit direct iets hoeft op te leveren. Hierbij nemen we graag het voortouw. Wilco Kelder vertelt: “Door onze betrokkenheid bij al deze initiatieven blijven we zelf scherp en op de hoogte, maar helpen we vooral de markt vooruit. Zo komen we samen steeds verder op het gebied van BIM. Daarnaast vinden we het ook gewoon hartstikke leuk om betrokken te zijn bij verenigingen, stichtingen en initiatieven in ons vakgebied.”

Paul Bos, mede-eigenaar Root: “Innovatie is één van de kernwaarden van Root. Je vindt ons dan ook op plaatsen waar deze als eerste zichtbaar is. We zijn nauw betrokken bij vele initiatieven op het gebied van digitalisering in de bouw, of leveren hier indirect een bijdrage aan. Zo zorgen we ervoor dat wij als organisatie, maar ook als collectief stappen kunnen zetten op BIM-gebied. Diverse collega’s spreken op events en denken mee in werkgroepen of organisaties. Dit gebeurt zowel vanuit Root, als op persoonlijke titel. Voor veel collega’s is BIM namelijk niet ‘gewoon’ werk, maar iets waar zij zich ook buiten de muren van ons kantoor graag verder in verdiepen. Dit stimuleren wij ook vanuit Root.”

“Door onze betrokkenheid bij al deze initiatieven blijven we zelf scherp en op de hoogte, maar helpen we vooral de markt vooruit. Zo komen we samen steeds verder op het gebied van BIM. Daarnaast vinden we het ook gewoon hartstikke leuk.”
Wilco Kelder, Senior BIM-Adviseur, Root

Presentatie van Wilco Kelder (Senior BIM-Adviseur, Root) over het beheer en onderhoud van 60.000 woningen van Woonstad Rotterdam. Live opgenomen in de Jaarbeurs te Utrecht tijdens de BIM praktijkdag op 20 mei 2021.

Betrokken bij Stumico
Ook Paul zelf is betrokken bij verschillende initiatieven. Zo zit hij sinds 2015 in het bestuur van

Stumico is de vereniging voor digitalisering in de bouw, van woningbouw en infra tot u-bouw en installaties. Stumico organiseert elk jaar verschillende inspirerende events over de trends, ontwikkelingen en innovaties in ons dynamische vakgebied. Hiermee verbindt de vereniging meer dan 200 leden uit heel Nederland.

: de vereniging voor digitalisering in de bouw, van woningbouw en infra tot u-bouw en installaties. Paul: “Meer dan tien jaar geleden maakte ik kennis met Stumico toen het toenmalige bestuur mij vroeg om een presentatie over BIM te geven. Al snel kwam ik erachter dat veel onderwerpen onderwerpen waarover de vereniging bijeenkomsten organiseert ons werk raken. Toen het bestuur mij in 2015 benaderde voor een bestuursfunctie, heb ik hier ja op gezegd. De functie van bestuurslid bij Stumico sluit goed aan bij mijn werk bij Root. Net als Root wil Stumico richtinggevend zijn in de digitale bouw. Bij Root kijken we graag verder dan het bekende, om zo beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van klanten. De events van Stumico helpen hierbij omdat ze een kijkje achter de schermen bieden bij interessante partijen. Mijn bestuurswerk verbreedt mijn kijk op zaken, vergroot mijn netwerk en is daarnaast hartstikke leuk om te doen.”

Ook een aantal andere Root-collega’s bezoeken wel eens bijeenkomsten van Stumico. Eén van hen is Martijn Groenewoud. “Als lid van Stumico ben ik regelmatig op de bijeenkomsten te vinden”, vertelt Martijn. “De onderwerpen zijn heel gevarieerd en bijna altijd interessant voor mij. Als lid van Stumico vergroot ik mijn kennis én mijn netwerk. Er is op de bijeenkomsten namelijk ook altijd veel ruimte om collega’s uit het vak te ontmoeten.”

“Diverse collega’s spreken op events en denken mee in werkgroepen of organisaties. Dit gebeurt zowel vanuit Root, als op persoonlijke titel. Voor veel collega’s is BIM namelijk niet ‘gewoon’ werk, maar iets waar zij zich ook buiten de muren van ons kantoor graag verder in verdiepen. Dit stimuleren wij ook vanuit Root.”
Paul Bos, mede-eigenaar Root

Bestuurswerk buildingSMART Nederland
Naast zijn bestuurswerk voor Stumico, zit Paul sinds 2019 in het bestuur van stichting

buildingSMART Nederland is onderdeel van het chapter buildingSMART Benelux en van de internationale organisatie buildingSMART. Vanuit Nederland dragen wij bij aan de ontwikkeling en stimulering van de toepassing van openBIM standaarden.

. Deze stichting is onderdeel van de internationale organisatie

buildingSMART international is een internationale organisatie die zich inzet voor het creëren en ontwikkelen van open digitale werkwijzen voor de gebouwde omgeving. buildingSMART standaarden helpen de keten om meer en efficiënter samen te werken gedurende de gehele levenscyclus van projecten en assets.

, die de toepassing van openBIM standaarden ontwikkelt en stimuleert. Paul: “Waar Stumico een wat informelere vereniging is, is buildingSMART technischer, met een directe link met onze core business. buildingSMART ontwikkelt en beheert de open standaarden die wij binnen Root gebruiken. Het gaat hier om serieuze zaken met een grote impact op de industrie. Het is superinteressant om te zien wat er wereldwijd gebeurt binnen ons vakgebied en om de summits die twee keer per jaar plaatsvinden te bezoeken. Als bestuurslid zit ik dicht bij het vuur. Dat vind ik leuk, maar het is ook gewoon handig. Een extra drijfveer is voor mij dat ik merk dat veel mensen buildingSMART nog niet goed kennen. Ik wil eraan bijdragen om de stichting beter op de kaart te zetten en zo bij te dragen aan de versnelling van de ontwikkelingen in onze sector.”

"Samenwerken gaat beter als de informatie waarop we bouwen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De BIM basis informatieleveringsspecificatie (BIM basis ILS) is een goede eerste stap." — Infografiek: digiGO (BIM Loket)

Lid van BIM basis ILS en Ketenstandaard NL/SfB commissie
Ook collega Juun Steen is betrokken bij verschillende BIM-initiatieven. “Ik wil graag van betekenis zijn binnen de BIM community”, vertelt Juun. “Dit doe ik onder andere als lid van de BIM basis ILS expertcommissie van

digiGO wil de gebouwde omgeving versneld digitaliseren. De organisatie stimuleert partijen om samen digitaal op te trekken en zo hun eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken.

, die zich bezighoudt met de (door)ontwikkeling van de BIM basis ILS. De BIM basis ILS is in 2014 geïntroduceerd en biedt houvast en geeft tips voor het gestructureerd en eenduidig uitwisselen van informatie in de bouw. Inmiddels is er een 2.0-versie en zijn er plannen om deze verder vorm te geven zodat de ILS duurzaam bestendig blijft. Hierbij zie ik het als mijn rol om kritisch mee te denken over wat er beter kan. Zo kunnen we de vraag uit de markt beter beantwoorden.”

“Daarnaast ben ik lid van de NL/SfB expertcommissie van

Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek verbindt bijna 4.000 aangesloten deelnemers actief in de hele bouwkolom. Samen met onze deelnemers en ketenpartners zorgt de stichting voor de praktische toepasbaarheid van de standaarden zodat deze goed aansluiten op de behoeften van de markt.

”, vervolgt Juun. “NL-SfB is een classificatie van bouw- en installatie-elementen Deze standaard voor de bouw- en installatiebranche wordt gebruikt bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Bij de classificatie van bouw- en installatie-elementen is het op dit moment nog regelmatig onduidelijk welke classificatie een object moet krijgen. Als commissie willen we in deze gevallen voor duidelijkheid zorgen, door ook hier zaken te standaardiseren. Zo spreken we straks allemaal dezelfde taal en kunnen we de markt zo goed mogelijk bedienen.”

“Bij de classificatie van bouw- en installatie-elementen is het op dit moment nog regelmatig onduidelijk welke classificatie een object moet krijgen. Als commissie willen we in deze gevallen voor duidelijkheid zorgen, door ook hier zaken te standaardiseren.”
Juun Steen, Senior BIM-Adviseur, Root

Solibri gebruikersgroep
Binnen Root maken we gebruik van de software van Solibri, die ook door veel opdrachtgevers wordt gebruikt voor clashcontroles van projecten. Daarnaast kun je hiermee eenvoudig modellen vergelijken en controleren op verschillen, hoeveelheden afleiden en data in modellen geautomatiseerd controleren. Om het meeste uit de software te kunnen halen, zijn Juun en Martijn lid van de Solibri gebruikersgroep. Juun: “Als organisatie hebben we veel kennis te delen. Dat kan binnen deze groep. Daarnaast halen we met onze deelname ook kennis op, door gesprekken met partijen die met Solibri werken. Hierdoor weten we beter wat hen bezighoudt. Onlangs zijn een aantal mensen vanuit de Solibri gebruikersgroep een nieuw initiatief gestart: een Python gebruikersgroep. Zelf ben ik al jaren bezig met Python. De vraagstukken waar ik in het verleden zelf tegenaan liep, leven waarschijnlijk ook bij onze vakgenoten. Daarom leek het me leuk om hier met een groepje vakidioten mee aan de slag te gaan. Dit idee werd enthousiast ontvangen en inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten, met mij als kartrekker, plaatsgevonden. Tijdens deze sessies bespreken we usecases en denken we met elkaar mee. Hiermee maken we Python-scripts die door partijen gebruikt kunnen worden op basis van duidelijke usecases. We hebben een goede start gemaakt. Niet voor niets sluiten er inmiddels ook deelnemers van buiten de Solibri gebruikersgroep aan.”

Paul Bos en Martijn Groenewoud tijdens het Solibri Society evenement in Barcelona (2019). Groepsfoto met de andere deelnemers tijdens het avondprogramma bij een observatorium met panoramisch uitzicht over de stad.

Kennis delen op events
Bij Root krijgen we regelmatig de uitnodiging om onze kennis te delen op landelijke en zelfs ook internationale events. Dit vinden we erg leuk en als het even mogelijk is, gaan we graag in op deze verzoeken. Zo waren Paul en Martijn in 2019 aanwezig op het Solibri Society event in Barcelona om samen met een aantal andere Nederlandse koplopers mee te denken over de software. Paul: “Tijdens dit event dachten we na over de vraag: Welke routes kunnen interessant zijn voor ontwikkelingen de komende jaren? Het was erg leuk om hier kennis te kunnen delen en vooral ook te sparren met andere partijen.”

Een ander voorbeeld is de presentatie die Martijn in 2021 namens Root gaf tijdens het internationale buildingSMART Spring Summit. Martijn: “Op deze bijeenkomst gaf ik namens Root een presentatie over de manier waarop wij met IFC-modellen omgaan, waarbij ik diverse voorbeelden deelde. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Python-scripts om IFC’s zo te bewerken dat de onnodige informatie verdwijnt. Ook is het mogelijk om met behulp van Excel leveranciersinformatie toe te voegen zonder terug te hoeven naar het model in de bronsoftware. Het was erg leuk om op deze wijze ook eens internationaal onze kennis te delen en te laten zien wat Root allemaal in huis heeft.”

Ook in 2021 was Wilco namens Root een van de sprekers op de

De BIM praktijkdag is een jaarlijks congres over de implementatie van BIM in de praktijk. Op deze dag worden verschillende kennissessies georganiseerd, thema’s en cases behandeld. De BIM praktijkdag wordt georganiseerd door de Jaarbeurs, Cobouw en partner DigiGO.

: een groot BIM evenement. “Naar aanleiding van het project dat wij voor Woonstad Rotterdam uitvoerden, werd mij gevraagd om hierover een presentatie te geven op de BIM Praktijkdag. Een mooie kans om Root te profileren in de markt, maar vooral om te laten zien wat we hebben gedaan. In een korte presentatie zette ik uiteen welke stappen we met Woonstad hebben doorlopen en hoe we tot een processtroom zijn gekomen waarbij we efficiënt vastgoed digitaliseren. Boeiende materie waarvan we hopen dat de markt hier ook wat aan heeft. Vastgoedbeheer hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn! De reacties waren positief. Verschillende vastgoedpartijen lieten weten geïnspireerd te zijn door de presentatie.”

Meer weten over onze betrokkenheid bij deze en andere initiatieven? Of wil jij Root als spreker op jouw event? Neem contact met ons op.

Art8 Beeld08

Onze projecten zijn het resultaat van teamwork. Elke collega heeft een eigen expertise en draagt van daaruit bij aan onze projecten. Zo leveren we samen betrouwbare kwaliteit.

Paul Bos

Directeur
pbo@root-bv.nl

Wilco Kelder

Senior BIM-adviseur
wke@root-bv.nl

Martijn Groenewoud

BIM-engineer
mgr@root-bv.nl

Juun Steen

Senior BIM-adviseur
jst@root-bv.nl

Deel dit artikel
deel dit artikel via e-mail
deel dit artikel via linkedIN
deel dit artikel via Twitter
deel dit artikel via WhatsApp

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief